29 terms

NC 8: Haggling

STUDY
PLAY
jiang3jia4
讲价
gu3dong3
古董
jia3
yi3
fu2
shan1shui3hua4
山水画
Ming2dai4
明代
shi4jie4
世界
chong2xin1
重新
gu3hua4
古画
dao4di3
到底
cheng2ben3
成本
zhuan4qian2
赚钱
kai1wan2xiao4
开玩笑
pei2qian2
赔钱
qiong2
mai3bu4qi3
买不起
pian2yi2
便宜
ren2wu4
人物
zhi3hao3
只好
guang4
shi4chang3
市场
lao3ban3
老板
bing3
qiao3
bang4
yi4mu2yi2yang4
一模一样
hua1qian2
花钱
shang4dang4
上当