15 terms

Unit 7 part3

STUDY
PLAY
mei tian
everyday
shangban
to go to work
zouzhe
on foot
li
away from
jin
close/near
yao
to take/spend
fenzhong
minute
weishenme
why
kaiche
to drive
pa
to be afraid/fear
duche
traffic jam
ni mei tian zenme qu shangban?
how do you go to work everyday?
zou zhe qu
on foot
ni jia li gongsi hen jin ma?
is your home close to your office?
yuan
far