19 terms

Čeština expres 1 - Lekce 1 E

STUDY
PLAY
číslo (n)
number
e-mail (m)
e-mail
jak
how
jaký
what kind, what sort of, what ... like
mít, mám
to have, I have
no
well
proč
why
se
oneself
tady
here
telefon (m)
telephone
telefonní
telephone (adj)
vás
you (accusative)
tečka
dot
zavináč
at (e-mail)
cé zet
cz (e-mail)
Jak se máš/máte?
How are you?
Jaký máš/máte telefon?
What is your telephone number?
Prosím vás...
Excuse me...
Ujde to. / Jde to.
So so.