111 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

absent zijn
afwezig zijn
combineren
samenbrengen
concentreren
aandacht geven
coördineren
samen, bij elkaar
introduceren
toegang verschaffen
motiveren
reden geven waarom je iets doet
nerveus
zenuwachtig zijn
reglementeren
regels vaststellen
selecteren
uitzoeken
variëren
afwisselen
architect
ontwerper van gebouwen
decoreren
versieren
democratie
volk
exporteren
uitvoeren naar een ander land
harmoniëren
goed samengaan
inspireren
iemand een goed idee bezorgen
introduceren
voorstellen, binnenleiden
mythe
verhaal (over goden)
religie
een godsdienst
vertolken
onder woorden brengen
accepteren
goed vinden
asiel
bescherming
catastrofe
ramp
extreem
uiterst, hoogst
gedogen
toestaan
humaan
menslievend
oogluikend
niet willen zien
procederen
iemand bij een rechter aanklagen en een proces tegen hem/haar voeren
procedure
werkwijze
status
toestand waarin je je bevindt
antibioticum
geneesmiddel tegen ziekmakende bactiëren
combineren
samenvoegen
alternatief
iets anders
concurreren
beter of goedkoper zijn
illusie
gezichtsbedrog
infecteren
besmetten
microbe
heel klein levend wezen
muteren
veranderen
resisteren
weerstaan
therapie
geneeswijze
orgaan
deel van een levend wezen met een bepaalde taak
associëren
met elkaar in verband brengen
chronologie
opeenvolging in de tijd
territorium
eigen gebied
speciaal
apart
checken
controleren
inhoudt
betekent
definitie
omschrijving van de betekenis
bodemerosie
uitschuren van bodem door water, ijs of wind
is niet denkbeeldig
is mogelijk, kan echt gebeuren
desondanks
toch
duiden
precieze
factor
omstandigheid, iets dat invloed uitoefent
gehalte
percentage
in tegenstelling tot
afwijkend van, anders dan
kloof
grote afstand, groot verschil
schematische voorstelling
eenvoudige tekening, overzichtelijke afbeelding
actuele
nu
archeoloog
oudheidkundige
besmettelijke
waarbij je anderen kunt aansteken
conserveringsmiddelen
stoffen om te voorkomen dat het niet bederft
expert
wiskundige
evolutieleer
leer van de geleidelijke ontwikkeling van levende wezens van de ene soort uit de andere
extremisten
mensen die tot het uiterste gaan om hun politieke doelen te bereiken
farmaceutische bedrijf
bedrijf dat geneesmiddelen maakt
gewraakte
afgekeurden
failliet gaan
niet meer in staat zijn rekeningen te betalen
medisch
geneeskundig
immuunsysteem
afweersysteem tegen ziekten
gerontoloog
iemand die veel weet van ouderdomsverschijnselen en-ziekten
functioneert
werkt, zijn taak vervuld
massaal
veel omvattend, enorm uitgebreid
limiet
grens
identificeren
aantonen wie je bent met bijvoorbeeld een rijbewijs
geverbaliseerd
bekeurt
Ombudsman
iemand bij wie burgers kunnen klagen als ze zich benadeeld voelen door de overheid
affectief
met gevoel, met liefde
autoriteiten
gezaghebbers, personen die namens de regering handelen
comfortabele
geriefelijk, waarin je plezierig zit en rijd
accessoires
extra onderdelen
cruisecontrol
apparaat waarmee je constanten snelheid kan worden gereden zonder gas te geven
resulteert
heeft tot gevolg
geneert zich
schaamt zich
materiële
geld en bezitting trevend
morele
wat goed of verkeerd is
massaal
met heel veel te gelijk
bio-industrie
massaal fokken van onder anderen kippen en varkens
officieel
door de leiding vastgesteld
nautisch evenement
bijzonder gebeuren op het water
oppositiepartij
de partijen die niet in de regering zitten
coalitie
samen werkende regerings partijen
publicatie
uitgaven
statisch bedrijf
een bedrijf dat onderzoek doet en dat in cijfers vast zet
inflatie
geldontwaarding
zonder kunstmest en bestrijdingsmiddelen gekweekte groente
biologisch
snel vooruitkomen
carrière maken
het rondgaan
circulatie
voorgedragen
genomineerd
eindwedstrijd
finale
arts voor inwendige ziekten
internist
voor onderzoek
ter observatie
groep mensen van ongeveer dezelfde leeftijd
generatie
vervangende
alternatieve
iemand die voor zijn beroep huizen koopt of verkoopt in opdracht
makelaar
de waarde
economisch verkeer
schatten
taxeren
beroepskrachten
professionele arbeidskrachten
hulp
assistentie
de beschrijving van de gewenste eigenschappen, kennis en vaardigheden
het profiel
bevorderen
stimuleren
godsdienst
religie
OTHER SETS BY THIS CREATOR