50 terms

Form 7 Unit 13

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

daisy
karikakar
lily of the valley
maikelluke
cornflower
rukkilill
Russian doll
matrjoška (nukk)
barn swallow
suitsupääsuke
connect
ühendama
county
maakond
coastline
rannajoon
hectare
hektar
distance
vahemaa
date from
pärit olema (ajaliselt)
Nordic
põhjamaine
represent
esindama; sümboliseerima
battle
lahing
chief
pealik
sheet
(voodi)lina
blood
veri
tricolour
kolmevärviline lipp, trikoloor
band
(riide)riba
become official
ametlikuks saama
a students' society
üliõpilasselts
rich
rammus, viljakas
soil
muld, pinnas
fight
võitlus
town hall
raekoda
in the Town Hall Square
Raekoja platsil
compare sth with sth
võrdlema
smell
lõhn; lõhnama; nuusutama
juniper
kadakas
hibernate
talveund magama
limestone
paekivi
wool
(lamba)vill
fossil
kivistis, fossiil
cave
koobas
bat
nahkhiir
have a smoke sauna
suitsusaunas käima
canoe
kanuu; kanuuga sõitma
rye
rukis
windmill
tuuleveski
bog
soo
look-out tower
vaatetorn
is based on
põhineb
carry a national flag
riigilippu kandma
on the top of
ülemises osas
in the middle of
keskmises osas
on the bottom of
alumises osas
a long fight for independence
pikk võitlus iseseisvuse eest
watch the people go by
mööduvaid inimesi vaatama
find out about sth
millegi kohta teavet otsima
eat sth warm
midagi soojalt sööma

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.