60 terms

Slovesa / verbs

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

be
být
begin
začít
break
rozbít
bring
přinést
build
stavět
buy
koupit
catch
chytit
choose
vybrat
come
přijít
cost
stát (peníze)
cut
krájet
do
dělat
draw
kreslit
drink
pít
drive
řídit
eat
jíst
fall
padat
feel
cítit
find
najít
fly
létat
forget
zapomenout
get
dostat
give
dát
go
jít
grow
růst
have
mít
hear
slyšet
know
znát
leave
odejít
lend
půjčit
lose
zratit
make
udělat
meet
potkat
pay
platit
put
položit
read
číst
ride
jezdit
ring
zvonit
run
běžet
say
říci
see
vidět
sell
prodat
send
poslat
sing
zpívat
sit
sednout
sleep
spát
speak
hovořit
spend
utratit
stand
stát
steal
krást
swim
plavat
take
vzít
teach
vyučovat
tell
říci
think
myslet
throw
házet
understand
rozumět
wear
nosit (na sobě)
win
vyhrát
write
psát