22 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

alternatief
Nergens anders mee te vergelijken
antibioticum
Geneesmiddel tegen besmettelijke ziekten
combineren
Samen voegen
illusie
Droombeeld/ gezichtsbedrog
therapie
Geneeswijze
belagen
Iemand op een vervelende manier lastig vallen
Acuut
Begint plotseling
Sommeren
Bevelen
Speculeren
Dingen bedenken die misschien waar zijn
Impuls
Een stimulerende prikkel
aanvaarden
Beginnen te doen
aanvankelijk
In het begin
Desnoods
Als het echt nodig is
Elders
Ergens anders
Factor
Omstandigheid die invloed op iets uitoefent
Interpreteren
Vertolken uitleggen
Samenhangen
Onderling verband, een geheel vormen
Schaars
Weinig voorhanden, zeldzaam
Streven naar
Het als doel stellen
Veronderstellen
Als waar aannemen
Voldoen aan
Eraan beantwoorden
Zich onderscheiden van
Beter zijn dan de andere, herkennen als verschillend