19 terms

Japanese, Lesson 6: Music

Semi-BS'ed lesson....relating to MUSIC EVENT. **Romaji
STUDY
PLAY
Ongaku (Myuu-jikku)
Music
Rokku
Rock
Poppu
Pop
Metaru
Metal
Jazu
Jazz
Gitaa
Guitar
Baasu
Bass
Taiko/Doramu
Drums
Saezuru
Sing
Kashu/Shingaa
Singer
Maikurofon
Microphone
Rappa/Toranpetto
Trumpet
Toronboon
Trombone
Sakisohon/Sakusofon/Sakkusu,/Sakisofon
Saxophone
Kiiboodoo/Piano
Keyboard/Piano
Myuujikaru
Musical
Sukaa
Ska
Rappu
Rap
Taiko
Tambourine