17 terms

Super Max 5 - Unité 7 - situation 2

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

un anniversaire
een verjaardag
Bon anniversaire!
Gelukkige verjaardag!
une fraise
een aardbei
une orange
een sinaasappel
une pomme
een appel
une banane
een banaan
adorer
dol zijn op
un fruit
een vrucht
des fruits
vruchten, fruit
détester
een hekel hebben aan
la viande
het vlees
le lait
de melk
le jus de fruit
het fruitsap
l'eau
het water
le coca
de cola
pour
voor
la santé
de gezondheid