20 terms

litir 642

20 words
STUDY
PLAY
mult
wether
maleid
suitcase
air a bheulaibh
in front of him
cruithneachd
wheat
buileann
loaf
aighear
festivity
goid
stealing
gearan
complaining
gàire
laugh
fàth
reason
caol
slender
falamh
empty
ùpraid
uproar
ceudna
same
greim
grip
dol-às
escape
teicheadh
escaping
gheall e
he promised
coimheadach
attendant
pòsadh
marrying