101 terms

Maltese 8

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

neħħa - jneħħi

CCN2
to take away, remove
reġa'

jerġa' - jerġgħu

rġajt - reġgħet

rġajna

reġgħu

Unique - corruption of raġa
RESAQ
reda'

refa'
to return, repeat, do again, come back

to approach, come near

to suck

to lift
telaq - jitlaq

CCN4B
TELAQ
felaħ
to leave, go out, abandon, leave off
seduċenti
tempting
msemmi
famous, called, well-known, mentioned
talab - jitlob

CCN6B
DAĦAL - TALAB - I-O|A
to pray, to ask, require
ħasel - jaħsel
ħsilt

CCN2
ĦADEM
to wash
kien - kun - kun

kiel - kul - kulu

mar - mur - morru
imperative
to be

to eat

to go
fina
in us
l-inkwiet
trouble, worries
inkwieta - jinkwieta
to worry
ħalef - jaħlef

BN ħalef li jwieġeb b'id tal-ħadid

CCN2B
QALEB (shift, turn)
to swear, take an oath

Benjamin Netanyahu vowed to answer with an iron fist
għażeb - għewieżeb
bachelor
tella' - jtella '

v.II
to lift up, raise, elevate
serraħ - jserraħ

CCN2

serraħ rasek
to give rest to

rest assured, don't worry
rixa - iet - rix
feather
allavolja
although
qabel - jaqbel

v.I

ma setgħux jaqblu bejniethom
to agree, accord suit

they couldn't agree
waħħal - jwaħħal

v.II
to stick, fix to, unite, join together
labra - iet - labar

labra tar-ras
needle, broach

pin
ġenb

fuq il-ġenb
side

on the side
ġiżirana - ġiżirajjen
necklace
msielet
earrings
qabbel - jqabbel

v.II
to match
għażel - jagħżel

l-għażla

CCN2 AGĦ1
GĦAŻEL
ĦADEM
to choose

choice
joqgħodlok
it suits you
serp - sriep

ors - ijiet
snake

bear
il-misraħ - imsieraħ
at the square
ltaqa' - jiltaqa'


Form VI - VII - VIII
XTAQ
to meet
zalza - zlazi
sauce
lili tani ktieb

lilek x'tak?
he gave Me a book

what did he give You?
tahulek

agħtihomlna
he gave it (m) to you

give them to us
ħasilli wiċċi

ħasilhuli
he washed my face

he washed it for me
aħsillu wiċċu

aħsilhulu
wash his face

wash it for him
oqgħod hemm bil-qiegħda
sit there
attn. not stay
mesaħ - jimsaħ

CCN4A - E-A
FETAĦ

(DAĦAQ)
to wipe
dan il-ħut bix-xewk
this fish is bony
għalqa - għelieqi
field
min jgħid ħaġa, u min jgħid oħra
some say one thing, and some say another
ilbsu ż-żraben

ilbiesniehom
put on (pl) your shoes

we put them on
iftaħ it-tieqa

itfaħha
open the window

open it
agħlaqhu
close it (m)
idħol ġewwa

oħorġu mill-kamra tal-banju
come inside

come out (pl) of the bathroom
nej - ja- jjin
undercooked
quddiem it-television
in front of tv
imsaħ wiċċek

imsaħhulha
wipe your face

wipe it for her
aħsillu wiċċu lil Pawlu

aħsilhulu
wash Paul's face

wash it for him
ħsilniehomlok
we washed them for you
ħasilhulek
he washed it for you
qal it-talb
to say prayers
X'tgħid lit-tfal l-omm?
What does the mother tell the children?
Libsithulek iż-żarbun?

Iva, libsithuli
Did she put the shoes on for you? (pair)

Yes, she put them on for me
Għamlithulek xagħrek?

Iva, għamlithuli
did she do your hair for you?

yes, she did it for me
Tahomlok il-kotba?

Iva, tahomli
did he give you the books?

yes, he gave them to me
fetaħhielha l-ittra?

iva, fetaħhielha
did he open the letter for her?

yes, he opened it for me
huwa akbar/ikbar minni fid-daqs / fit-tul
he's bigger than me in size / height
aktar/iktar/iżjed intelliġenti
more intelligent (3)

special comparative
v KKvK
iTWal
iXJaħ
iŻGĦar
eĦFeF
iTQaL (heavy, difficult)
iDJaQ (narrow, tight)
special comparative
v KKvK

twil
xiħ
żgħir
ħafif
tqil
dejjaq
iRQaQ (thin)
iRĦas
iSBaĦ
eKReH
eĦŻen /agħar - more common
itjeb/aħjar
special comparative
v KKvK

rqiq
rħis
sabiħ
ikrah
ħażin (2)
tajjeb (2)
iĊKeN - people & living things
oGĦLa
oĦLa
iktar - aktar - iżjed ħelu
iBJaD
iFJeN (high quality)
special comparative
v KKvK

ċkejken
għoli & għali
ħelu (flavour)
ħelu (cute)
abjad
fin
ġimgħa -ġimgħat

ġimagħtejn - (nb sp)
week

two weeks
folla - folol
ġemgħa
crowd (2)
m'iniex

m'intix - inti
m'intx

mhuwiex
hu - mhux

hija - mhijiex
hi - mhix

m'aħniex
intom - m'intomx
intkom - m'intkomx
mhumiex
To be - negative

copular noun which behaves like a verb
Int m'aħniex! = You are a we-are-not! =
m'aħniex - miġnun/a/mġienen
You are crazy!
mess - jmiss
v.I

messni fuq spallti
to feel, touch

he touched me on my shoulder
spalla - lel
shoulder
titjira - iet
(sound plural)
flight
tamma - jtamma
v.II
to give hope, to flatter with hopes
it-taqsim
division, partition, sharing, dividing
tar - jtir

v.I
to fly
logħob tan-nar
fireworks
kunjatu - a - i
father-, mother-in-law
rnexxa - jirnexxi

v. Sq
li jirnexxi
to succeed

successful
lmenta - jilmenta
to complain
apposta
on purpose
ħawwad - jħawwad

v.II

intom ħawwadtu dawn l-istampi kollha
to mix, stir, confound

you (pl) have mixed up all these picutres
boll - bolol

stampa - i
stamp

picture, image
ħabat - jaħbat - ħabtet

CNN1 A
QASAM

ħabta
to collide with, bump into

collision
ħasad - jaħsad- ħasdet
CNN1 A

ħasad il-ħajja

il-bidwi ħasad il-qamħ

il-qtil li ħasad lill-pajjiż
to reap, mow, harvest, crop
to startle

to take the life of

the farmer harvested the corn

the murder which startled the country
ħataf - jaħtaf - ħatfet
CNN1 A

ħataf il-waqt li jmur
to snatch, rest

he snatched the opportunity to go
ħatar -jaħtar - ħatret
CNN1 A

ħatru president ġdid
to elect, choose, appoint, select

they elected a new president
mill-bidu tas-sena

sal-bidu
since the beginning of the year

till the beginning
tliet mija

elfejn
300

2000
għażiż - a - għeżież
dear
ħmar il-lejl - & plural
nightmare
ħanżir - ħnieżer
majjal - i

majjal

ħanżir

majjal
pig (animal - 2)

pork

insult - pig (eats a lot)

insult - pig (dirty)
ċint - ċnut
fence, hedge
għaref - għarfa - għorriefa
learned, wise
marid - a - morda
ill
(Wieħed) raġel u (waħda) mara

raġel wieħed u mara waħda
a man and a woman
or
a certain man and a certain woman


one man & one woman
ġilda
il-ġilda tiegħi nħarqet
il-kulur tal-ġilda

tal-ġilda
żraben tal-ġilda
skin
my skin burnt
skin colour

(of) leather
leather shoes
id-distakk

nħoss id-distakk
difference or gap - formal - voting usual
detachment

I feel the detachment
mingħajr ma jikteb (mingħajr + verb)
bla ma jikteb
without writing (2)
3rd pers. masc. sing
kull ma jgħid
kulma jgħid

kull persuna
everything he says

every person
ħama (m)

għama

Alla, alla
ilma


għana
papa
mud, sludge, slush

blindness

masc nouns ending in A 6)
għajn dar
id triq
ras xemx
sieq
qalb

omm
oħt
soru
qmis
fem nouns ending in consonant (12)
Ġirbi / ja / in
Furjaniż / a / i
people from Birgu
Floriana
kulur il-ħawħa
peach colour
L-Mnarja, which falls on the feast of Saints Peter and Paul on 29 June, continues to be considered as one of the principal feasts on the Maltese islands, associated with popular customs and traditions.

As happens every year, the day is marked by events at Buskett, Malta's largest area of natural woodland. It was the custom centuries ago that in a marriage contract the groom had to promise the bride to take her to the Buskett Mnarja celebrations after they were married.L-Mnarja celebrations date back even further than the arrival of the Knights of St John in 1530. The festival is named L-Mnarja, a corruption of the Italian 'Luminara' and means festival of light. It is named after the bonfires that used to light up the festivities in the towns of Mdina and Rabat.
Feast of St. Peter and St. Paul
RoĦoS

CCN9A
to become cheap, fall in price
għaġeb

tal-għaġeb

għaġġeb

stagħġeb (v.X)
wonder, awe OR fusspot

wonderful

to surprise, astonish

to be surprised