CECHY PRAW CZŁOWIEKA (wos)

STUDY
PLAY
Co to są prawa człowieka?
to zespół praw i wolności przysługujący każdemu człowiekowi niezależnie od rasy, języka, wyznania, narodowości, przekonań, pochodzenia społecznego. Źródłem tych praw jest godność człowieka.
cechy praw człowieka
naturalne, niezbywalne, niepodzielne, nienaruszalne, powszechne
naturalne
posiadamy je dlatego, bo jesteśmy ludźmi
niezbywalne
nie możemy się ich zrzec
niepodzielne
wszystkie prawa posiadamy jednocześnie
nienaruszalne
nie zależą od władzy
powszechne
wszyscy ludzie posiadają takie same prawa