EPOKI LITERACKIE- ramy czasowe i najważniejsi twórcy

STUDY
PLAY
ANTYK
HOMER, HORACY, SOFOKLES
pierwsze tysiąclecie przed naszą erą do piątego wieku naszej ery (I tysiąclecie p.n.e - V w n.e.)
ŚREDNIOWIECZE
DANTE
wieki piąty do piętnastego (V-XVw.)
RENESANS
JAN KOCHANOWSKI, MIKOŁAJ REJ, WILIAM SZEKSPIR
piętnasty wiek (XV w.)
BAROK
JAN ANDRZEJ MORSZTYN, MIGUEL DE CERVANTES, MOLIER
siedemnasty wiek (XVII w.)
OŚWIECENIE
IGNACY KRASICKI
osiemnasty wiek (XVIII w.)
ROMANTYZM
ADAM MICKIEWICZ, JULIUSZ SŁOWACKI, ALEKSANDER FREDRO
pierwsza połowa dziewiętnastego wieku
1822 do 1863 (XIX w.)
POZYTYWIZM
HENRYK SIENKIEWICZ, BOLESŁAW PRUS, MARIA KONOPNICKA, ANTONI CZECHOW, KAROL DICKENS
druga połowa dziewiętnastego wieku
1864 do 1918 (XIX w.)
MŁODA POLSKA
KAZIMIERZ PRZERWA-TETMAJER, LEOPOLD STAFF, BOLESŁAW LEŚMIAN, STEFAN ŻEROMSKI, STANISŁAW REYMONT
pierwsza połowa dwudziestego wieku
1890 do 1918 (XX w.)
DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE
LEOPOLD STAFF, BOLESŁAW LEŚMIAN, JULIAN TUWIM, JAN LECHOŃ, KONSTANTY ILDEFONS GAŁCZYŃSKI, KAZIMIERZ WIERZYŃSKI, MARIA PAWLIKOWSKA-JASNORZEWSKA, CZESŁAW MIŁOSZ, STEFAN ŻEROMSKI
pierwsza połowa dwudziestego wieku
1918 do 1939 (XX w.)
WSPÓŁCZESNOŚĆ
KRZYSZTOF KAMIL BACZYŃSKI, TADEUSZ RÓŻEWICZ, WŁADYSŁAW BRONIEWSKI, ZBIGNIEW HERBERT, CZESŁAW MIŁOSZ, WISŁAWA SZYMBORSKA, JAN TWARDOWSKI, MIRON BIAŁOSZEWSKI, ALEKSANDER KAMIŃSKI, ARKADY FIEDLER, MELCHIOR WAŃKOWICZ, SŁAWOMIR MROŻEK, MAŁGORZATA MUSIEROWICZ
druga połowa dwudziestego wieku
od1939 roku (XX w.)