NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. I don' t know
 2. Come on
 3. tall
 4. I have got blue eyes
 5. model
 1. a nem tudom
 2. b magas
 3. c kék szemem van
 4. d manöken
 5. e Gyerünk!

5 Multiple choice questions

 1. színésznő
 2. sötét
 3. alacsony
 4. szőke haja van
 5. szem

5 True/False questions

 1. singerhosszú

        

 2. Hey guys!Hé, fiúk!

        

 3. oldvékony

        

 4. you knowtudod

        

 5. fairhaj