NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. That film is on
 2. chubby
 3. you know
 4. He hasn't got a pet
 5. actresses
 1. a tudod
 2. b neki nincs háziállata
 3. c színésznők
 4. d dundi
 5. e Most játszák azt a filmet.

5 Multiple choice questions

 1. öreg
 2. énekes
 3. Hogy néz ki?
 4. híres
 5. ott, oda

5 True/False questions

 1. slimhaj

        

 2. actorszínész

        

 3. I don' t knowtudod

        

 4. eyesfilm

        

 5. hairhaj