NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement Upgrade to remove ads
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. famous
 2. singer
 3. I don' t know
 4. long
 5. actresses
 1. a színésznők
 2. b énekes
 3. c hosszú
 4. d nem tudom
 5. e híres

5 Multiple choice questions

 1. tudod
 2. vékony
 3. film
 4. szőke haja van
 5. Most játszák azt a filmet.

5 True/False questions

 1. beautifullmagas

        

 2. modelhosszú

        

 3. darksötét

        

 4. chubbydundi

        

 5. What does she look like?Hogy néz ki?