NAME

Question types


Start with


Question limit

of 31 available terms

Advertisement
Print test

5 Written questions

5 Matching questions

 1. hair
 2. actress
 3. actresses
 4. fair
 5. you know
 1. a világos
 2. b színésznők
 3. c tudod
 4. d haj
 5. e színésznő

5 Multiple choice questions

 1. Most játszák azt a filmet.
 2. Gyerünk!
 3. énekes
 4. színész
 5. Nekünk nincs hosszú hajunk.

5 True/False questions

 1. eyessötét

        

 2. Hey guys!Hé, fiúk!

        

 3. chubbyalacsony

        

 4. filmfilm

        

 5. What does she look like?Hogy néz ki?