67 terms

toefl set 1

STUDY
PLAY
yawn
esnemek
preocuupied with
zihni bir şeyle meşul olmak
occupied with
dolu, meşgul
foremost
en başta gelen
seldom
nadiren
alleviate
hafifletmek, azaltmak
subscribe
abone olmak
rodents
kemirgenler
latter
sonraki, ikincisi
epidemic
salgın
extermination
yok etme, imha
devastating
yıkıcı
squirrel
sincap
rat
sıçan
endemic
yaygın
sparsely
seyrek (nüfus olarak)
outbreak
salgın, ortaya çıkma
raging
öfkeli, azgın
intensive
yoğun (abundant)
call off
iptal etmek (cancel)
drop out of
çıkmak, ayrılmak
down to earth
ayakları yere basan, gerçekçi
lay off
işten çıkarmak, bırakmak
call for
çağırmak, gerektirmek
forecast
tahmin-hava tahmini
respiration
solunum
revolt
başkaldırı, isyan
cease
dinmek
struggling
mücadeleci
idiosyncratic
duruma/kişiye özgü
fruitful
verimli
beat
atış, vuruş, darbe
pane
dilim, disk, levha, çerçeve
exhalation
nefes, soluk, gaz, buhar
acre
ingiliz arazi ölçü birimi (4047 m2)
coastal
kıyı, sahil
farmland
çiftlik alanı
trace
işaret, iz (iz sürmek)
glass
cam
core
çekirdek, esas, öz
outnumber
sayıca fazla gelmek
terrestrial
dünyevi, karasal, toprakta yetişen
appendage
vücut uzantısı, ek, ilave
glide
akmak, kaymak, uçmak
vegetation
bitki örtüsü, yeşillik
gill
(insan) çene altı (hayvan) solungaç
rear
arka, geri
orchard
bağ, bahçe, bostan
pollinate
polen yaymak
pesticide
böcek ilacı
preeminence
üstünlük (supremacy)
throat
boğaz
clumsy
beceriksiz, biçimsiz
hook
çengel, kanca
rootlessness
asılsızlık, köksüzlük
transient
geçici, fani
nonfamilial
ailesel olmayan
kinship
akrabalık, yakınlık
disruption
aksama, bozulma
comparison
kıyas, karşılaştırma
lapse
(zaman) geçme, bitme
orphaned
öksüz
rub
ovmak, ovuşturmak, sürmek
livestock
besi, çiftlik hayvanı
bow
eğilme, baş eğme, boyun eğmek
grain
tahıli tohum
insulate
izole etmek, yalıtım yapmak