74 terms

Toefl Set 3

STUDY
PLAY
submissive
boyun eğen, itaatkar (unassertive)
overwork
kapasiteden fazla çalışmak
indifferent
aldırışsız, alakasız
wholesome
besin değeri yüksek (nutritious)
whet
bilemek (sharpen)
cajole
kandırmak, razı etmek
illicit
yasaya aykırı (illegal)
glib
akıcı konuşan (smooth-speaking)
carefree
kaygısız, vurdumduymaz
irate
hiddetli, kızgın (angry)
nearby
yakında (adjacent)
berate
azarlamak, fırça çekmek
hail
1)övmek, göklere çıkarmak 2) dolu yağmak
herald
ilan etmek, müjdelemek
forerunner
haberci, öncül
jeopardize
riske atmak, tehlikeye atmak (endanger)
jettison
ağırlık boşaltmak, yük atmak
penalize
cezalandırmak
rejuvenate
canlandırmak, gençleştirmek
moronic
geri zekalı gibi
diligent
dikkatli, çalışkan
rookie
acemi, çaylak
allusion
ima, belirti (hint)
confrere
meslektaş (colleague)
stamp
damga, pul
chip
dilimlemek, kıymak, ufalamak
chisel
kalemle oymak
parchment
parşömen kağıdı
cuneiform
çivi yazısı
wax
cilalamak
sealing
mühürleme
tamper
kurcalamak, karıştırmak
attest
açıklamak, bildirmek
bind over
göz hapsine mahkum etmek
herald
müjdelemek
fluctuation
çalkantı, dalgalanma
upward
artan, yukarı
spiraling
sarmal halinde hareket eden
overheat
aşırı ısınmak
downturn
sıkıntılı dönem
collapse
çökmek, yıkılmak
saturation
1)içine alma, doyma
2) canlılık (renk)
precipitously
dik bir şekilde
fueled
1) yakıt almış
2) teşvik edilmiş
stimulus
canlandırıcı, teşvik edici şey
vicious
bozuk, çok kötü
(vicious circle/cycle=kısırdöngü)
spiral
sarmal
slump
ani düşüş
steeply
abartılı, dik, inanılmaz şekilde
rigorous
sıkı, keskin, sert
cutback
düşüş, azalma
struggle
mücadele etmek
vulnerable
korunmasız, kolay incinir
unpalatable
tatsız, yenilmez
vertebrate
omurgalılar
viceroy
vali
distasteful
nahoş, tatsız, hoşa gitmeyen
coral
mercan
breed
1) soy
2) üremek, türemek (bred-bred)
prosper
refah düzeyi yükselmek, geliri artmak
stripe
çizgi-çizgili
grassland
çayır, otlak
startle
irkiltmek, şaşırtmak
predatory
yırtıcı , yağmacı
latter
sonraki, sonra gelen
prey
av
predator
yırtıcı (hayvan)
concomitant
beraberinde gelen şey
beverage
meşrubat
soak
sırılsıklam olmak
quarter
1) çeyrek
2) ağırlık ölçüsü (0.113 kilogram)
relapse
nüksetmek
residue
tortu
stroppy
aksi, huysuz