Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Seedeelundid

Get a hint
Seedeelundkonna moodustavad
Click the card to flip 👆
1 / 13
1 / 13
Terms in this set (13)
Seedeelundkonna moodustavad
suuõõs koos hammaste ja keelega, neel, söögitoru, magu, peensool, jämesool ja pärasool.
Toidu teekond
suust.
Seedeelundite ülesanne on
seedida toitu.
Toiduseedimine toimub
seedenõrede abil.
Toidu teekond
suu->neel->söögitoru->magu->peensool->jämesool->pärasool.