Try the fastest way to create flashcards

Erituselundid

Get a hint
Igas elusolendi kehad tekivad
Click the card to flip 👆
1 / 9
1 / 9
Terms in this set (9)
Igas elusolendi kehad tekivad
jääkained.
Jääkained on
tahked, vedelad ja gaasilised.
Tahketest jääkainetest vabaneme
päraku kaudu.
Vedelatest jääkainetest aitavad meil vabaneda
neerud, kusepõis ja nahk.
Gaasilistest jääkainetest vabaneme
kopsude kaudu.
Kui inimene ei vabane jääkainetest, siis need kuhjuvad
ja võivad põhjustada surma.
Erituselundid on
nahk, meerud, kusepõis, pärasool ja kopsud.
PÄRAK
pärasoole avanemise koht, mille kaudu vabaneme tahketest jääkainetest.
NEERUD
erituselundid, mis kurnavad verest välja jääkained ja üleliigse vee.