letopočty Evropa a svět 16. a 17. století

Get a hint
vznik Nizozemí
Click the card to flip 👆
1 / 19
1 / 19
Terms in this set (19)
vznik Nizozemí
1581
Bartolomějská noc
24.8. 1572
vydání ediktu nantského
1598
vznik anglikánské církve
1533
začátek třicetileté války
1618
konec třicetileté války
1648
nástup Stuartovců na anglický trůn
1603
nástup Ludvíka XIV
1643—1715
dobytí aztécké říše
7.11. 1521
nástup Romanovců na ruský trůn
1613
bitva u Naseby
1645
Gun Powder Plot
1605
Vydání 95 tézí Martina Luthera
1517
Augsburský mír
1555
Great Fire of London
1666