14 terms

Chit Chat 1 - Starter Unit instructions

Instructions & other words from the unit
STUDY
PLAY
listen
hallgat valamit, figyel valamire / valakire
read
olvas
find
talál, megtalál
play
játszik, lejátszik
chant
énekel
ask
kérdez
answer
válaszol
and
és
colour
szín
game
játék
number
szám
no
nem
yes
igen
Well done!
Szép munka!