123 terms

Numerot, suomen kieli

STUDY
PLAY
nolla
0
yksi
1
kaksi
2
kolme
3
neljä
4
viisi
5
kuusi
6
seitsemän
7
kahdeksan
8
yhdeksän
9
kymmenen
10
yksitoista
11
kaksitoista
12
kolmetoista
13
neljätoista
14
viisitoista
15
kuusitoista
16
seitsemäntoista
17
kahdeksantoista
18
yhdeksäntoista
19
kaksikymmentä
20
kaksikymmentäyksi
21
kaksikymmentäkaksi
22
kaksikymmentäkolme
23
kaksikymmentäneljä
24
kaksikymmentäviisi
25
kaksikymmentäkuusi
26
kaksikymmentäseitsemän
27
kaksikymmentäkahdeksan
28
kaksikymmentäyhdeksän
29
kolmekymmentä
30
kolmekymmentäyksi
31
kolmekymmentäkaksi
32
kolmekymmentäkolme
33
kolmekymmentäneljä
34
kolmekymmentäviisi
35
kolmekymmentäkuusi
36
kolmekymmentäseitsemän
37
kolmekymmentäkahdeksan
38
kolmekymmentäyhdeksän
39
neljäkymmentä
40
neljäkymmentäyksi
41
neljäkymmentäkaksi
42
neljäkymmentäkolme
43
neljäkymmentäneljä
44
neljäkymmentäviisi
45
neljäkymmentäkuusi
46
neljäkymmentäseitsemän
47
neljäkymmentäkahdeksan
48
neljäkymmentäyhdeksän
49
viisikymmentä
50
viisikymmentäyksi
51
viisikymmentäkaksi
52
viisikymmentäkolme
53
viisikymmentäneljä
54
viisikymmentäviisi
55
viisikymmentäkuusi
56
viisikymmentäseitsemän
57
viisikymmentäkahdeksan
58
viisikymmentäyhdeksän
59
kuusikymmentä
60
kuusikymmentäyksi
61
kuusikymmentäkaksi
62
kuusikymmentäkolme
63
kuusikymmentäneljä
64
kuusikymmentäviisi
65
kuusikymmentäkuusi
66
kuusikymmentäseitsemän
67
kuusikymmentäkahdeksan
68
kuusikymmentäyhdeksän
69
seitsemänkymmentä
70
seitsemänkymmentäyksi
71
seitsemänkymmentäkaksi
72
seitsemänkymmentäkolme
73
seitsemänkymmentäneljä
74
seitsemänkymmentäviisi
75
seitsemänkymmentäkuusi
76
seitsemänkymmentäseitsemän
77
seitsemänkymmentäkahdeksan
78
seitsemänkymmentäyhdeksän
79
kahdeksankymmentä
80
kahdeksankymmentäyksi
81
kahdeksankymmentäkaksi
82
kahdeksankymmentäkolme
83
kahdeksankymmentäneljä
84
kahdeksankymmentäviisi
85
kahdeksankymmentäkuusi
86
kahdeksankymmentäseitsemän
87
kahdeksankymmentäkahdeksan
88
kahdeksankymmentäyhdeksän
89
yhdeksänkymmentä
90
yhdeksänkymmentäyksi
91
yhdeksänkymmentäkaksi
92
yhdeksänkymmentäkolme
93
yhdeksänkymmentäneljä
94
yhdeksänkymmentäviisi
95
yhdeksänkymmentäkuusi
96
yhdeksänkymmentäseitsemän
97
yhdeksänkymmentäkahdeksan
98
yhdeksänkymmentäyhdeksän
99
sata
100
satayksi
101
satakaksi
102
satakolme
103
sataneljä
104
sataviisi
105
satakuusi
106
sataseitsemän
107
satakahdeksan
108
satayhdeksän
109
satakymmenen
110
satayksitoista
111
satakaksikymmentäkolme
123
kaksisataa
200
kaksisataayksitoista
211
kolmesataaviisitoista
315
neljäsataakahdeksankymmentäyksi
481
yhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän
999
tuhat
1000
tuhatyksi
1001
tuhatyhdeksänsataakahdeksankymmentäyhdeksän
1989
kaksituhatta
2000
kaksituhattayksitoista
2011