47 terms

VÄLJENDID

STUDY
PLAY
alla 0 kraadi
in sub-zero temperatures
allamäge minema/langema
to go into a decline
äravõetud saama midagi (nagu medal, autasu, tiitel)
to be stripped of sth/sb
arvatust rohkem
beyond belief
doping
performance enhancing drugs
eelistama midagi jääma nii nagu see on
to prefer it to remain the way it is
eitama, et asjast midagi tead
to deny all knowledge
elu ja tervist ohtu seadma
to risk one's life and limb
enesekesksus
insularity
hullult süstemaatiline
obsessively well organised
igapäevase elu tüütum pool
the daily grind
järgnevalt, seejärel
subsequently
karm
inhospitable
kasutusele võtma
to resort to sth
keelama kellelgi midagi teha
to be banned from doing sth
keha rasvakiht
layer of a body fat
kellegi ebatavaline vajadus staariks saada
sb's unhealthy thirst for stardom
kellegi üle edu saavutama
to gain advantage over sb
kelleltki midagi paluma/ootama/nõudma/eeldama
to request sth of sb
kindlale eesmärgile keskendunud(mõtleb ainult sellest)
single-minded
kõige kiuste
against all odds
kole või pime pööning
garrit
konkurentsist välja astuma
to pull out of the competition
lihtsalt...(ohtlik)
just plain...(dangerous)
loodusjõudude vastu
against the wilds of nature
meelis relv/vahend
the weapon of choice
midagi viimasele minutile jätma
to leave sth to the last minute
millegi tegemisega äärmustesse minema
to go to the extremes in doing sth
minema vägagi kaugele, et midagi saavutada
to go to extraordinary lengths to do sth
mõtisklema millegi üle
ponder a question
olema ägedas võitluses kellegagi
to be in a heated battle with sb
olema eriti hästi kohandunud;sobima
to be particularly well suited
olema sama hea kui keegi
to live up to the (image) of
olema väljapaistev milleski
to excel at sth
ostmisteraapia
retail therapy
pealtvaataja
spectator
pööning
loft/attic
põud
drought
saavutama edu kaasvõistleja ees
to gain an edge over one's opponent
taifuun
typhoon
tundma sundust midagi teha
to feel compelled to do sth
tunnustamaks kedagi/midagi
in recognition of sb/sth
tuuletõmbus
draught
üleujutama
to inundate
üleujutus
inundation
üritama midagi
to attempt sth
vägitegu
exploit