98 terms

Klingon common English words part 1

STUDY
PLAY
vum
work, toil, (v)
Qap
work, function, succeed, (v)
Dun
wonder, (v)
tlhap
take, (v)
nge'
take away, (v)
ghoD
stuff, (v)
mev
stop, cease, (v)
'ang
show, reveal, (v)
ngeH
send, (v)
qaw
remember, (v)
ratlh
remain, (v)
pay
regret, (v)
chup
recommend, suggest, (v)
SIch
reach, (v)
yuv
push, (v)
'uy
press down, (v)
much
present, (v)
qIm
pay attention, concentrate, (v)
qaS
occur, happen, (v)
Dap
nonsense, (n)
nej
look for, seek, search for, (v)
per
label, (v)
pol
keep, save, (v)
ngu'
identify, (v)
moD
hurry, (v)
chon
hunt, (v)
tul
hope, (v)
ghaj
have, possess, (v)
ghoS
go, (v)
lIj
forget, (v)
teb
fill, (v)
pum
fall, (v)
pIH
expect, (v)
Qagh
err, be mistaken, make a mistake, (v)
chagh
drop, (v)
par
dislike, (v)
tu'
discover, find, observe, notice, (v)
Sev
contain (have inside), (v)
rar
connect, (v)
buS
concentrate on, focus on, think only about, (v)
qem
bring, (v)
ghor
break, (v)
SIH
bend, (v)
moj
become, (v)
nID
attempt, try, (v)
choH
alter, change, (v)
vang
act, take action, (v)
Seng
trouble, (n)
Hal
source, (n)
bel
pleasure, (n)
'eb
opportunity, (n)
vuD
opinion, (n)
ngoQ
goal, (n)
bel
be pleased, (v)
neH
want, (v)
vIt
tell the truth, (v)
Qapla'
success, (n)
jatlh
speak, say, (v)
pegh
secret, (n)
jach
scream, cry out, shout, yell, (v)
ghIj
scare, (v)
ghov
recognize, (v)
Hev
receive, (v)
chep
prosper, be prosperous, (v)
maS
prefer, (v)
ghom
meet, encounter, (v)
qIH
meet (for the first time), (v)
nep
lie, fib, (v)
Hagh
laugh, (v)
Hol
language, (n)
Hech
intend, mean to, (v)
muS
hate, detest, (v)
nob
give, (v)
nob
gift, (n)
tIv
enjoy, (v)
naj
dream, (v)
Hon
doubt, (v)
tung
discourage, (v)
wuv
depend on, rely on, (v)
tem
deny, (v)
SaQ
cry, (v)
ngor
cheat, (v)
Seng
cause trouble, (v)
SaH
care (about), (v)
ngIp
borrow, (v)
qoS
birthday, (n)
Har
believe, (v)
muj
be wrong, (v)
tlhob
ask, (v)
jang
answer, reply, (v)
chaw'
allow, permit, (v)
chID
admit, (v)
chav
achievement, (n)
chav
achieve, (v)
ta'
accomplishment, (n)
ta'
accomplish, (v)
tlhej
accompany, (v)
laj
accept, (v)