100 terms

Maltese - 10

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

iċ-ċpar
mist
mħadda - mħaded
pillow
niexef - niexfa - nexfin
dry
mxarrab - a - in
wet
dgħajjef - a - in
weak, faint, feeble
għad fadal

għad fadal sitt xhur / sitta

għad fadal xi nies

għad fadallu sitta

m'għad fadalli xejn / xejn iżjed
there is still (something) left

there are still six months left / there are still six left

there are still some people left

he still has six left

I have nothing left / I have no more left
m'għad fadalli xejn / xejn iżjed
I have nothing left / I have no more left
ddispjaċa

jiddispjaċi+ni
jiddispjaċini / ma jiddispjaċinix

iddispjaċini
ma ddispjaċinix

jiddispjaċi+k / ma jiddispjaċikx

jiddispjaċih / ma jiddispjaċihx

jiddispjaċiha
ma jiddispjaċihiex /ma.jid.dis.pja.ċi.'ji:x/
to be sorry

I am sorry / I'm not sorry

I was sorry / I wasn't sorry

You are sorry / you aren't sorry

he is sorry / he isn't sorry

she is sorry / she isn't sorry
sewwieq - a - a
driver
ħaraq
CNN1 B

ħaraqni
to burn, infuriate

he infuriated me
ħaríġni - he took me out

toħlómna
he took me out

you dream about us
ħarat

CCN1 B - ĦARAQ
to plough, to till
to surpass, win by a long margin (us. sport)
ġiex = żewġ

ġixt = żewġt ¨

ġix.tif.liex.ken
two - ġiex

two bottles
X'għidtilha?

X'għidtulha?
what did you tell her?
sing. & pl.
nid.ħ.qu - NIT.ĦQU pronounce
nidħqu - pronounce
wiġibni
answer me
għaref - għarfa - għorriefa
wise, knowledgeable
BIEGĦ - inbigħ - jbigħ - inbigħu

begħt
biegħet
begħna - tu
biegħu


WV - CCN2
invisible 2nd Root - J or W
to sell, he sells
kitibni
ħaraqni
ħariġni

niktibha
naħraqha
noħroġha
he wrote me
he infuriated / burned me
he took me out

I write her
I infuriate / burn her
I take her out

Due to a change of the accent: consonant+vowel-suffix EK/OK, U is added →

2nd variable vowel - 'e' (weak), - becomes 'i'
2nd variable vowel - 'a' or an 'o' - no change occurs
titlifna - TILEF CCN5B
titlaqna
toħlomna

jiksirkom
jaqsámkom
joqtólkom
CCN8A - QATEL (v. rare)
she loses us
she leaves us - CCN4B
she dreams about us -CCN9B

he embarrasses / breaks you (pl) -CCN5A
he divides you (pl)
he kills you (pl)
teħlishom
CCN3B -ĦEBER - QERED (destroy)

tiftaħhom
tixrobhom
she frees them


she opens them
CCN4A - E-A

she drinks them
UNIQUE
ħeles - jeħles
ħlist - ħelset - ħelsu

CCN3B
ĦEBER - QERED (destroy)
to save, free, liberate
kisrek
telqek

naħarqek
naħarqu

EK-OK-U - ALL Mamma forms & Imperfect Singular forms of Type 1 Strong Verbs (CCN1-9A), the 2nd Variable Vowel must be removed:
he embarrassed you
he left you

I infuriate / burn you
I infuriate / burn him
jitilqek
jitilqu

teħilsek
teħilsu
he leaves you
he leaves him

she frees you
she frees him
naħarqek
naħarqu

jiftħek
jiftħu

tiksrek
tiksru
I burn you
I burn him

he opens you
he opens it (masc)

she embarrasses you
she embarrasses him

EK/OK, U rule - ends in Kons.
ALL MAMMA forms & IMP. SING. TYPE A →
2nd Variable Vowel REMOVED
ATTN - TYPE AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
baħri - n
sailor
saqajh huma maħmuġin
his feet are dirty
oħti għandha widnejn kbar ħafna

oħti għandha widnejha kbar ħafna
my sister has big ears
konna bil-qiegħda meta daħal
we were sitting down when he came in
ommi xtratli ħamest ilbiesi lbieraħ
my mother bought me five dresses yesterday
waqa' mill-bejt u kiser siequ, xi kustilji u erbat iswaba'
he fell from the roof and broke his leg, some ribs and four fingers
F'Malta hemm ħafna għaddasa.

It-tgħaddis hu sport popolari ħafna.
In Malta there are many divers.

Diving is a very popular sport
xkora - xkejjer
sack
Lhudi - ja - Lhud
Jew
qarrieqi
misleading, fallacious, deceitful
jitlifni - JITLEF - KEEP 2nd Var. 2nd euph. vowel changes for accent

nitilfek - Rem 2nd var. vow, ADD euph

jitilfu

jitlef + ek or u
2nd var. vowel DROPS + adding of euphonic vowel - TypeB
jitilfek , jitilfu
jitlef + ni or ha (consonant direct object suffixes)

2nd. var. vowel is kept + since the 2nd var. vowel is an E, this turns into an I due to the acquisition of the accent

CCN 5B - TILEF
he loses me

I lose you

he loses him
jitilfu

kitbu

jitlef + ek or u
2nd var. vowel drops + adding of euphonic vowel because of the 2nd root L
jitIlfek , jitIlfu
jitlef + ni or ha (consonant direct object suffixes)

2nd. var. vowel is kept + since the 2nd var. vowel is an E, this turns into an I due to the acquisition of the accent
he loses him

he wrote it
jaħartek

taha

ħarat
CCN1 B
ĦARAQ
he surpasses you

he gave her
fired

tifridkom

CCN5 B
TILEF

ħarġitni
to separate

she separates you pl.

she took me out
hemeż - jehmeż - jehemżu

tehmżu; tehimżu

ħemiżt - ħemżet
ħemiżna - tu
ħemżuCCN3 - extra

CCN3 - ĦEBER
to attach

she attaches it msc
tefa - jitfi - jitfu

tfejt - tfiet - tfejna - tfew


WV CCN3 /7
ĠERA
to turn off
tar - t-j-r

tajra

tajjar

titjira
to fly - radicals - hidden middle

kite

to cause to fly, to explode

flight
kien għad fadallu

kien għad fadallek etc.
he had some left

you had some left
oranġo
invariable
orange
xħud - xieħed

xehed - CCN5 - KISER
SEĦED - to curse

widintha; widnejha
witness

to testify

her ear
widintha; widnejha

sieqi

saqajja - my leg , my legs, my two legs
her ear

my leg (spec. one)

my leg, -s, two legs
mawra
tour, walk, excursion
wasal
waqa'
waqaf - stop
weħel - to be joined together, stuck
wiret
wiżen - to weigh
weġa'
Weak Verbs First Form Type 1
First R = W
għarwien - a - għarwenin / għarwinin
naked
mġiba
diportament
komportament
behaviour (3)
xieraq
appropriate, decent, just, right
ħtieġ

ħtieġa
to be necessary

need, necessity
smigħ

persuni neqsin mis-smigħ
hearing

deaf people
taħriġ
training
wiret
jiret - jirtu

wiritt / writt / uritt
wirtet

wiritna / writna / uritna
wirittu / writtu / urittu

WV Type 1 - 1st root is W
to inherit
WERA -- juri - juru

werejt / urejt
weriet / uriet

werejna / urejna
werejtu / urejtu
werew / urew

Uri! Uru!
Pp. muri, murija, murijin
to show, reveal (conj)


(die Konjugation vereint die Besonderheiten des assmilierten und des defektiven verbs)
wiżen
jiżen - jiżnu

wiżint

wiżnet

wiżinna - tu

wiżnu


WV Type 1
to weigh
waqa' tliet sulari
he fell three stories
waqa' - jaqa' - jaqgħu

waqajt / waqajna

waqgħet

waqgħu

Weak Verb - CCN1
to fall, drop
qabeż mis-sodda

CCN2 - ĦADEM
to jump out of bed
qagħad bil-qiegħda

CCN7b
BARAX - jobrox - barxet
to sit down
weġa - juġa - juġgħu

weġajt
weġgħet

weġgħu
to hurt, ache
barax
jobrox-joborxu

braxt
barxet
barxu

CCN7B
BARAX

CCN7A - RAQAD (sleep)
to scrape, erase
ġera
jiġri - jiġru

ġrejt
ġriet
ġrew

WV - CCN7
ĠERA
to run
teħilsek

ħlistek

ħlistni
she frees you

I freed you

you freed me
ħelsu

ħelsuhom

jiftħu

jieħdu
he freed him

they freed them

he opens it

he takes him
fetħu

ħadu
he opened it

he took him
iFJeN
finer (special comparative)
tasal iċ-Ċirkewwa xi siegħa wara
it arrives in Ċirkewwa about an hour later (bus)
il-vapur jitlaq miċ-Ċirkewwa għal Għawdex
the boat leaves from Ċirkewwa for Gozo
seraq
jisraq - jisirqu - sraqt

tisraqx

tisirqux

CCN4B
TELAQ
to steal

don't steal (sing. & pl)
The 1st consonant n of the 1st Person sing. and plural of the Present Tense changes to match with J, M and R if the verb begins with these,thus-
(i)mmur (for nmur), I go; (i)mmorru (for nmorru), we go
(i)rrid (for nrid), I want; (i)rridu (for nridu) we want
Consonants which change in 1st pers. sing. & plur.
Kienet toqgħod
she used to live
L-ittra llum ma ktibthiex

Niktibha (or) sa niktibha għada
I didn't write the letter today

I shall write it tomorrow
i)nkun
tkun,kun/jkun

(i)nkunu
ikunu/jkunu

Inkun hemm kuljum
Verb to be,future tense

for habitual present
I'm there every day
ikolli, - ok, etc

Ikolli nikri taxi

Ikolli nistudja biex ngħaddi mill-eżami
I will have, I will have to, I must

I will have to hire a taxi

I will have to study to pass the exam
xtaq
jixtieq - jixtiequ

xtaqt
xtaqet - na -tu

xtaqu

CCN7 or 8
to want
aħjar tikteb l-ittra llum milli għada
you'd better write the letter today rather than tomorrow
fit-tmienja u nofs
at 8:30
beża'


CCN4 AGĦ3
SETA'
FETAĦ
to be afraid
beżgħet li ma tkunx fil-ħin
she was afraid she wouldn't be on time
il-bieba tal-karozza
the car door (small door)
wħud
some
qaleb

qaleb it-temp

qaleb il-paġna

tilef il-qaleb u il-ġbejna

qaleb il-gwardarobba

CCN2 B
QALEB
ĦADEM
to turn, turn over, shift
to turn (page)

the weather changed

to turn the page

to lose everything (not related to qaleb verb) meaning wicker-basket, mould

to mess up the wardrobe, throwing things out etc
huwa se jaħbar ir-riżultati għada


CCN1A
QASAM - ĦABAR
he will announce the results tomorrow.
din is-sena l-bejgħ tal-ħut sejjer tajjeb ħafna.
this year the selling of fish is going very well
XATT

QATT
x'għidt?

qgħadt

Pronounciation
qawl - qwiel
proverb
debba - iet
mare, female horse
għidtlu

għidtilha

għidtilhom

għidt.i.lkom
I /you told
him
her
them
you plur
wassal

Form II Weak Verb
to take home, escort
jiħodni - jeħodni

tiħodha - teħodha

jieħdok
he takes me

you / she takes her

he takes you
sħiħ- sħiħa - sħaħ
whole
Ħalfet LI qatt ma tiġi lura F'dan il-post. ĦalfitHA (ħaġa)

Dan ħalfitu.
Ħalfitu dan.

il-ħalf

ĦALEF

CCN2B - QALEB
she swore / vowed never to return to this place.

she swore it

swearing
ħolom

joħlom - joħolmu

ħolomt - ħolom - ħolmOt
ħolomna - tu - ħolmu

CCN9 B
ĦOLOM
ROĦOS
to dream
niħódkom / neħódkom

teħódni / tiħódni

ħadu /ħadha / ħadkom / ħadhom
I take you (pl.)
you take me
he took him / her / you plur / them


The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms
jiħudha / jeħudha

jieħdok

tiħodni / teħodni

ħadniek
they take her

he takes you

you take me

we took you (sing)


The verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms
ħaduni

ħadhom

ħaditu

nieħdok / niħduk
they took me

he took them

she took it

I take you / we take youThe verb ĦA is irregular because its invisible root D reappears when a pronominal suffix is added to Singular Forms
difer

dirfejha
nail (hand)

her nail / nails
jieħdok / jiħodni

jiħduk / jiħduha
he takes him / me

they take him / her