14 terms

Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Absolutisme
Manier van regeren waarbij de vorst alle macht in handen heeft omdat God die hem zou hebben gegeven
Verlicht absolutisme
Manier van regeren waarbij een koning rekening houdt met de nieuwe ideeën uit de Verlichting bij het besturen van een land
Atheïst
Iemand die niet gelooft in het bestaan van God
Standenvertegenwoordiging (statengeneraal of parlement)
Een vertegenwoordiging van de drie standen
Bede
Plechtig maar dringend verzoek door de koning aan zijn onderdanen om geld
Standen
Hiërarchische verdeling van de samenleving in sociale lagen
Bourgeoisie
Rijke burgers met belangrijkere functies in steden, wier levensstijl anders was dan die van de rest van de derde stand
Redeneren
Een logisch verband leggen
Centralisme
Manier van besturen waarbij koningen hun rijk steeds meer vanuit een punt regeren
Observeren
Het nauwkeurig bekijken (waarnemen) van dingen
Droit Divin
Het recht dat de koning van God heeft gekregen om als leider van het volk op te treden
Natuurwet
Een algemeen geldende regel die in de natuur steeds terugkomt, zoals de zwaartekracht
Experimenteren
Het doen van proefjes om te testen of dat wat je waarneemt klopt
Natuurrecht
Rechten die ieder mens van nature heeft vanaf het moment dat hij of zij geboren wordt