12 terms

spk - smart junior 3 - unit 5 - Mi van a tengerben?

STUDY
PLAY
What's in the sea?
Mi van a tengerben?
big
nagy
small
kicsi
fish
hal
seal
fóka
cute
kedves, aranyos
Are we ...?
Mi ... vagyunk?
Yes, we are.
Igen, mi azok vagyunk.
No, we aren't.
Nem, mi nem vagyunk azok.
Are they ...?
Ők/Ezek ....?
Yes, they are.
Igen, ők/ezek azok.
No, they aren't.
Nem, ők/ezek nem azok.