19 terms

Maasai

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Tribeman
Wspolplemieniec
Spear
Włócznia
Cattle
Bydło
Enemy
Wróg
Clever
Sprytny
Torch
Pochodnia
Notice
Zauwazyc
Bulb
Żarówka
Connected
Polaczony
Charge
Opłata
Flicker
Migotanie
Estimate
Kosztorys
Throughout
W całym
Endangre
Zagrażać
Livestock
Dobytek
Beast
Bestia
Earn
Zdobyć
Praise
Pochwała
Depend on
Polegać na