Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Keizerrijk
Bestuursvorm waarbij een keizer de alleenheerschappij uitoefent
Pax romana
Romeinse vrede
Romanisering
Het proces waarbij veroverde volkeren geleidelijk het latijn en de romeinse cultuur en gewoonte overnamen
Brood en spelen
Voedselbedelingen en gratis evenementen voor de romeinse bevolking , zodat ze werden afgeleid van hun problemen
Multicultureel
Uit verschillende culturen samengesteld
Amfithearter
Rond gebouw met in het midden een arena waar gladiatoren gevechten ,jachtpartijen en terechtstellingen werden gehouden
Principaat
Keizerschap waarbij de keizer zichzelf als princeps senatus zag de eerste onder de senatoren
Dominaat
Keizerschap waarbij de keizer zichzelf als dominus et deus zag als heerser en god
Propaganda
Het beïnvloeden van de publieke opinie om aanhangers te winnen voor bepaalde standpunten ; alle activiteiten waarmee mensen proberen anderen te overtuigen om hen te steunen