13 terms

Aardrijkskunde

STUDY
PLAY
Aardbevingen
Trillingen die ontstaan die plotseling ontstaan bij het verschuiven van de aardkorst platen
Aardkern
Binnenste gedeelte van de aarde dat heel erg heet is maar toch uit vast gesteente bestaat.
Aardkorst
De buitenste laag van de aarde dat uit stukken continent en stukken oceaanbodem bestaat.
Aardmantel
Het deel van de aarde dat ligt tussen de aardkern en aardkorst het bestaat uit stroperig langzaam stromend materiaal.
Absolute afstand
De afstand tussen twee plaatsen uitgedrukt in meters of kilometers, (hemelsbreed)
Bodemdaling
Daling van het grondoppervlak
Eb
Lage stand van het zeewater
Epicentrum
Punt van een aardbeving waar het meeste beweging plaats vindt
Kustlijn
Waar het land aan zee grenst
Lava
Vloeibaar gesteente dat uit de aardmanteldat bij een vulkaanuitbarsting naar buiten komt
Magma
Vloeibaar gesteente in de aardmantel
Midoceanische rug
Minder diepe deel in de oceaan waar platen uit elkaar gaan en vulkanisme
Oog van de orkaan
Windstille onbewolkte middelpunt van de orkaan
OTHER SETS BY THIS CREATOR