Light on the Yoga Sutras of Patanjali: Kaivalya Pada by, B.K.S. Iyengar

5.0 (1 review)
IV.1 janma auṣadhi mantra tapaḥ samādhijāḥ siddhayaḥ

janmauṣadhimantratapaḥsamādhijāḥ siddhayaḥ
Click the card to flip 👆
1 / 34
Terms in this set (34)
IV.1 janma auṣadhi mantra tapaḥ samādhijāḥ siddhayaḥ

janmauṣadhimantratapaḥsamādhijāḥ siddhayaḥ
IV.2 jātyantara pariṇāmaḥ prakṛtyāpūrāt

jātyantarapariṇāmaḥ prakṛtyāpūrāt
IV.3 nimittaṁ aprayojakaṁ prakṛtīnāṁ varaṇabhedaḥ tu tataḥ kṣetrikavat

nimittamaprayojakaṃ prakṛtīnāṃ varaṇabhedastu tataḥ kṣetrikavat
IV.4 nirmāṇacittāni asmitāmātrāt

nirmāṇacittānyasmitāmātrāt
IV.5 pravṛtti bhede prayojakaṁ cittaṁ ekaṁ anekeṣām

pravṛttibhede prayojakaṃ cittamekamanekeṣām
IV.7 karma aśukla akṛṣṇam yoginaḥ trividham itareṣām

karmāśuklākṛṣṇaṃ yoginastrividhamitareṣām
IV.8 tataḥ tadvipāka anuguṇānām eva abhivyaktiḥ vāsanānām

tatastadvipākānuguṇānāmevābhivyaktirvāsanānām
IV.10 tāsām anāditvaṁ ca āśiṣaḥ nityatvāt

tāsāmanāditvaṃ cāśiṣo nityatvāt