24 terms

Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Ge
Onderwezen
Experiment
Proef
Gefascineerd
Geboeid
Geëvalueerd
Achteraf beoordelen of het goed of slecht was
Expansie
Sterke groei
Drijfveren
Motieven
Stelling
Beslist
Opvatting
Mening
Provocerende
Uitdagende
Bij voorbaat
Van tevoren
Obstakels
Hindernissen
Intonatie
Toon waarop je iets uitspreekt
Al naargelang
Afhankelijk van
Context
Zinsverband
Von origine
Oorsprong
Gezaghebbend
Invloedrijk
Volstaan
Zijn genoeg
Analfabeet
Iemand die niet of nauwelijks kan lezen en schrijven
Vorderingen
Vooruitgang
Gedisciplineerd
Ordelijk
Chaotisch
Wanordelijk
Middelmatig
Niet goed niet slecht
Gedreven
Fanatiek
Etiquette
Fatsoensregels