Celler 8. trinn

Get a hint
arvestoff
Click the card to flip 👆
1 / 21
1 / 21
Terms in this set (21)
arvestoff
inneholder all informasjon om hvordan en organisme skal se ut og fungere.
Image: arvestoff
celle
byggestein i alle organismer og minste enhet for liv
Image: celle
cellemembran
hinne som avgrenser cellens indre miljø fra omgivelsene
Image: cellemembran
cellevev
en samling celler med samme oppbygning og oppgaver, for eksempel nervevev og hudvev
celleånding
kjemiske reaksjoner i cellene der glukose blir brutt ned til karbondioksid og vann, slik at energi blir frigjort til cellenes livsprosesser
Image: celleånding
DNA
det samme som arvestoff
Image: DNA
encellet organisme
organisme som lever hele sitt liv som en enkelt celle
Image: encellet organisme
cellevegg
stivt, beskyttende cellelag utenpå cellemembranen hos planter og bakterier
Image: cellevegg
flercellet organisme
organisme som består av flere celler
Image: flercellet organisme
fotosyntese
prosess i organismer med klorofyll, der karbondioksid og vann blir omdannet til glukose og oksygen ved hjelp av energi fra sollyset
Image: fotosyntese
kjernemembran
en hinne rundt arvestoffet i cellen
klorofyll
grønt fargestoff, også kalt pigment, i planteceller. Klorofyll kan ta opp energi fra sollyset til å drive fotosyntesen
Image: klorofyll
kloroplast
strukturer i planteceller, som inneholder klorofyll
Image: kloroplast
mitokondrium
struktur i plante- og dyreceller som produserer energi gjennom prosessen celleånding
Image: mitokondrium
lysosom
små blærer i dyreceller der næringsstoffer blir brutt ned slik at cellen kan bygge nye molekyler
Image: lysosom

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.