Try the fastest way to create flashcards

Hoofdstuk 4 Nederlands in gang (3): Zullen (extra: iets voorstellen) A0-A1

Get a hint
Zullen we naar de bioscoop gaan?
Click the card to flip 👆
1 / 14
1 / 14