27 terms

nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

doelgroep
bepaalde bezigheid mensen
het doelpubliek
groep mensen waarop men zich richt als publiek
doelen op
op het oog hebben
doelgericht
afgaand op het geen dat je wil bereiken
afhankelijk
ondergeschikt door iet bepaald of geregeld worden
afhangen van
tot iets of iemand in zulke betrekking staan
de fictie
verzinsel, literatuur
fictief
alleen in de verbeelding bestaand
hanteren
gebruiken
hanteerbaar
makkelijk te gebruiken
de manifestatie
betoging om een mening kenbaar te maken
manifesteren
openbaren
zich manifesteren
zijn aanwezigheid laten blijven
de creatie
schepping
de creatieveling
iemand die
de creativiteit
scheppend vermogen
creëren
scheppend
creatief
voortbrengend
de functie
taak
functioneren
werken zijn functie verrichten
functioneel
funcite hellend
beantwoorden
voldoen aan dat geëist wordt
de motivatie
beweegreden
motiveren
bemoedigen
gemotiveerd
als je je best wilt doen voor iets
de omschrijving
definitie
omschrijven
defiëren