Sag Mal Kapitel 3

Get a hint
die Eltern
Click the card to flip 👆
1 / 178
1 / 178
Terms in this set (178)
die Eltern
parents
das Geschwister
sibling
die Geschwister
siblings
die Großeltern
grandparents
der Halbbruder
half brother
die Halbbrüder
half brothers
die Halbschwester
half sister
die Halbschwestern
half sisters
das Kind
child
die Kinder
children
der Nachname
last name
die Nachnamen
last names
das Paar
couple
die Paare
couples
der Schwager
brother-in-law