Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platform.Try it free
Fresh features from the #1 AI-enhanced learning platformCrush your year with the magic of personalized studying.Try it free

Mediehistorie og medieutvikling

Get a hint
Når var avisenes sin største utviklingsperiode?
Click the card to flip 👆
1 / 35
1 / 35
Terms in this set (35)
Når var avisenes sin største utviklingsperiode?
1750-1900
Når kom de første avisene? Fortell litt om det
- I unionstiden var Køben hovedstad. De ga ut aviser der, og Norge fikk ikke lov
-1763: Bokhandler S.D Schawach grunnla Norges første avis i Christiania - Norske Interlegenz-Seddeler
Hva var adresseavisen og hvorfor het de det?
-Det var Norges eldste eksisterende avis
-Adressekontorene var formidlingssentraler som lot publikum rykke inn annonser mot betaling, og det var disse kontorene som etablerte de første norske avisene
-Disse avisene kan best sammenliknes med dagens annonseaviser - innsendte meningsytringer, som gjerne ble besvart av andre innlegg, som da utgjorde resten av stoffet
-Avisene ble en arena for debatter og lokale saker som avisene i Køben ikke inerreserte seg for
Når dominerte lokale adresseaviser og utenlandske aviser avismarkedet?
Fram til 1807
Hvordan ga Napoleonskrigene grunnlaget for en egen norsk nyhetspresse?
-I Europa raste Napoleonskrigene, og i dette året ble Danmark-Norge trukket inn i krigen på Frankrikets side. Storbritannia svare m handelsblokade, og Norge ble isolert fra Danmark.
-Danske aviser kom ikke fram i en tid hvor folk var spesielt opptatt av å bli informert
-Da benyttet presten Niels Wulfsberg til å utgi en avis med nyheter om krigen
-Etter kort tid startet han Tide, landets første egentlige nyhetsavis