Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aanzienlijk
Groot
Capituleren
Opgeven
Efficiënt
Doelmatig
Graadmeter
Maatstaf
Ideologie
Ideeen achter politiek systeem
Kansarm
Weinig kans krijgend
Miskennen
Onderwaarderen
Onderling
Wederzijds
Rampspoed
Tegenspoed
Scenario
Draaiboek
Termijn
Bepaalde tijd
Uitheems
Buitenlands
Uitholling
Verschraling
Voortijdig
Te vroeg
Wederhoor
Aanhoren van de andere partij
Acceptabel
Aanvaardbaar
Bejegenen
Behandelen
Column
Enigszins kritisch artikel
Doorzagen
Langdurig ondervragen
Essentieel
Heel belangrijk
Feminisering
Vervrouwelijking
Hiërarchisch
Volgens rangorde
Impliciet
Erin opgesloten liggen
Lobbyen
Invloed uitoefenen op
Nomadisch
Rondtrekkend
Prenataal
Aan de geboorte voorafgaand
Relatief
Naar verhouding
Tekortschieten
In gebreke blijven
Verguizen
Met verachting bespreken
Zuil
Maatschappelijke groepering
Allergie
Overgevoeligheid
Beducht
Bang
Chronisch
Voortdurend
Destijds
In die tijd
Falen
Mislukken
Impuls
Prikkel
Lineair
Prikkel
Mits
Als
Naarstig
Ijverig
Pessimistisch
Somber
Reductie
Verlaging
Saboteren
Ondermijnen
Thans
Op dit moment
Uitwijzen
Aantonen
Agrarisch
Gebaseerd op landbouw
Claimen
Aanspraak maken op
Daadwerkelijk
Echt
Evenmin
Ook niet
Gangbaar
Gewoon
Incidentieel
Af en toe
Locatie
Plaats
Metafoor
Figuurlijke uitspraak
Nazaat
Nakomeling
Omvang
Grootte
Pleidooi
Betoog
Representatief
Geschikt om te vertegenwoordigen
Spectrum
Alle verschillende kleuren
Toonzetting
Woordkeus
Verrijking
Toevoeging van iets waardevols
Alternatief
Andere mogelijkheid
Beschikken over
Hebben
Competitief
Concurrerend
Effect sorteren
Resultaat opleveren
Gedegen
Grondig
Huidig
Van heden
Indammen
Beperken
Kennelijk
Blijkbaar
Mantra
Veel herhaalde spreuk
Nostalgie
Verlangen vol heimwee
Ongebreideld
Onbeperkt
Potentieel
Beschikbaar vermogen
Rijmen met
Overeenstemmen met
Selectief
Kieskeurig
Voorbarig
Vroeg
Afkerig van
Weerzin voelend
Betwisten
Van mening verschillen
Constitutie
Grondwet
Drastisch
Krachtig
Evenwel
Echter
Fauna
Alle gezamenlijke diersoorten
Gestaag
Voortdurend
Grondslag
Basis, fundament
Inperking
Beperking
Karig
Zuinig
Moreel
Zedelijk
Kwalijk
Slecht
Onbenut laten
Niet gebruiken
Propaganda
Politieke reclame
Voorheen
Vroeger
Astronomisch
Buitengewoon groot
Bezwaarlijk
Vervelend
Compensatie
Vergoeding
Elders
Ergens anders
Fossiel
Iemand met ouderwetse opvattingen
Groot goed
Waardevol bezit
Intomen
Bedwingen
Intrinsiek
Van binnenuit
Ironisch
Spottend
Mechanisatie
Handarbeid vervangen door machinale arbeid
Ongemoeid laten
Ongestoord laten
Publiekelijk
In het openbaar
Slinken
Minder worden
Uitsluiting
Afzondering
Van dien
Daarbij behorend
Behelzen
Inhouden
Concreet
Duidelijk van vorm
Curieus
Raar
Duiden
Verklaren
Exorbitant
Zeer afwijkend
Gemeengoed
Veelvoorkomend
Gering
Klein
Hameren op
Steeds op dezelfde zaak de aandacht vestigen
Institutie
Instelling
Lokaal
Plaatselijk
Mobiliteit
Beweeglijkheid
Notitie
Korte tekst
Ongeacht
Zonder op te letten
Rompslomp
Beslommering
Vertoeven
Verblijven