Spreekwoorden

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Averechts werken
Nadelig werken
Binnen de perken houden
Binnen bepaalde grenzen houden
Geen strobreed in de weg leggen
In geen enkel opzicht tegenwerken
Ergens de vinger op leggen
Iets precies aanwijzen
Gepaard gaan met
Samengaan met
Het kind met het badwater weggooien
Tegelijk met iets slechts ook iets goeds verwijderen
Het voortouw nemen
Het initiatief nemen
In een glazen huis wonen
Blootstaan aan het oordeel van veel andere mensen
Een kanttekening plaatsen
Een kritische opmerking maken
Te lijf gaan
Aanvallen
Uit de lucht komen vallen
Plotseling verschijnen
Heel wat voeten in de aarde hebben
Veel moeite kosten
Voor lief nemen
Genoegen nemen met
Zijn weerslag hebben
Een reactie teweegbrengen
Zonder aanzien des persoons
Zonder onderscheid te maken tussen categorieën van personen
Aan banden leggen
Inperken
Bij de kop pakken
Aanpakken
De dans ontspringen
Aan iets onaangenaams ontkomen
De wijsheid in pracht hebben
Het als enige goed doen
Het laten afweten
Iet niet doen wat je wel beloofd hebt
Iets voor zijn rekening nemen
Voor iets de verantwoording nemen
In de ban raken
Gegrepen worden door
Inbreuk maken op
Schenden
Boven het maaiveld uitsteken
Betere prestaties leveren dan de massa
Gemoeid zijn
Samengaan
Met iets te kampen hebben
Ergens last of tegenstand van ondervinden
Soelaas bieden
Uitkomst bieden
Willens en wetens
Opzettelijk en bewust
Zijn vingers branden
De nare gevolgen ondervinden
Zonder voorbehoud
Zonder uitzondering