Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Budget
Begroting
Cybercriminaliteid
Criminaliteit op het internet
Defensief
Verdedigend
Conservatie
Gesprekken voeren
Geremmoneerd
Gunstig bekend staan
Identieke
Gelijke
Instinctief
Instinctmatig
Roedel
Troep
Latent
Verborgen
Professionals
Beroepskrachten
Lobbywerk
Vertrouwelijke gesprekken voeren om belangrijke beslissingen te beïnvloeden
Mutaties
Wijzigingen
Metropolen
Wereldsteden
Maritiem
Scheepvaart