19 terms

Geschiedenis 💵

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Aanbod
Als iemand iets wil verkopen
Bank
Organisatie die geld bewaard, wisselt en uitleent
Belang
Voordeel
Gilde
Beroepsvereniging in een stad
Giro
Betalingssysteem
Keurmeester
Ambtenaar die goederen keurt
Poldermodel
Manier van overleggen waarbij mensen proberen het met elkaar eens te worden
Tijd van steden en staten
Vierde tijdvak (1000-1500)
Tol
Belasting voor het gebruik van bijvoorbeeld wegen en bruggen
Urbanisatie
Het ontstaan en de groei van steden
Verstedelijking
Urbanisatie
Vraag
Als iemand iets wil verkopen
Burgemeester
Hoogste stadsbestuurder
Burgerij
De gezamenlijke burgers
Keur
Wet van een stad
Raadhuis
Stadhuis, gemeentehuis
Stadsrecht
Privilege van een stad
Vroedschap
Stadsbestuur
Waag
Gebouw waar de overheid goederen laat wegen