SCHOOL SUBJECTS - PŘEDMĚTY VE ŠKOLE

STUDY
PLAY
Science
Chemie
Maths
Matematika
Music
Hudební výchova
English
Angličtina
History
Dějepis
Geography
Zeměpis
Art
Výtvarná výchova
Biology
Přírodopis
Civics
Občanská výchova
Communication
Komunikativní výhova
Robotic
Robotika
Lifestyle
Výchova ke zdraví
Games
Sportovní hry
Crafts
Pracovní činosti
Information and Communiation Technology
Prostě Počítače :D
Physical Education
Tělesná výhova
French
Francouzština
THIS SET IS OFTEN IN FOLDERS WITH...

Flickr Creative Commons Images

Some images used in this set are licensed under the Creative Commons through Flickr.com.
Click to see the original works with their full license.