Dutch wikibook vocabulary animals

de leeuw
Click the card to flip 👆
1 / 23
Terms in this set (23)
de koecowhet kalfcalfhet schaapsheepde ramramde ooiewehet lamlambde haanroosterde kipchickende vogelbirdde wormwormde mierantde bijbeede wespwasp