329 terms

Wheelocks Latin 1-17

STUDY
PLAY
me
me
quid
what
nihil
nothing
non
not
saepe
often
si
if
amo, amare,amavi, amatum
to love
cogito, cogitare, cogitavi, cogiatatum
to think
debeo, debere, debui, debitum
to owe
do, dare, dedi, datum
to give
erro, erare, erravi, erratum
to wander
laudo, laudar, laudavi, laudatum
to praise
moneo, monerem monui, monitum
to warn
salveo, salvere
to be well
servo, servare, servavi, servatum
to save
conservo, conservare, conservavi, conservatum
to conserve
terreo, terrere, terrui, terrutum
to terrify
valeo, valere, valui, valiturum
to be strong
video, videre, vidi, visum
to see
voco, vocare, vocavi, vocatum
to call
fama, famae, f
fame
forma, formae, f
form
fortuna, fortunae, f
fortune
ira, irae, f
anger
nauta, nautae, m
salior
patria, patriae, f
fatherland
pecunia, pecuniae, f
money
philosphia, philosophiae, f
philosophy
poena, poenae, f
punishment
poenas dare
to pay the penalty
poeta, poetae, m
poet
porta, portae, f
gate
puella, puellae, f
girl
rosa, rosae, f
rose
sententia, sententiae, f
sentence
vita, vitae, f
life
antiquus/a/um
ancient
magnus/a/um
great
meus/a/um
my
multus/a/um
many
tuus/a/um
your
et
and
sed
but
sine
without
est
is
ager, agri, m
field
agricola, agricolae, m
farmer
amicus, amici, m
friend
amica, amicae, f
friend
femina, feminae, f
woman
filia, filiae, f
daughter
filius, filii, m
son
numerus, numeri, m
number
populus, populi, m
a people
puer, pueri, m
boy
sapientia, sapientiae, f
wisdom
vir, viri
man
avarus/a/um
greedy
pauci/ae/a (pl.)
few
Romanus/a/um
Roman
de
down from
in
in
hodie
today
semper
always
habeo, habere, habui, habitum
to have
satio, satiare, satiavi, satiatum
to satisfy
basium, basii, n
kiss
bellum, belli, n
war
consilium, consilii, n
plan
cura, curae, f
care
donum, doni, n
gift
magiste, magistri, m
schoolmaster
magistra, magistrae, f
schoolmistress
mora, morae, f
delay
nihil
nothing
oculus, oculi
eye
officium, officii, n
duty
otium, otii, n
peace
periculum, periculi, n
danger
remedium, remedii, n
remedy
bellus/a/um
pretty
bonus/a/um
good
humanus/a/um
human
malus/a/um
bad
parvus/a/um
small
stultus/a/um
foolish
stultus, stulti, m
fool
iuvo, iuvare, iuvi, iutum
to help
sum, esse, fui
to be
adulescentia, adulescentiae, f
youth
animus, animi, m
mind
caelum, caeli, n
sky
culpa, culpae, f
blame
gloria, gloriae, f
glory
verbum, verbi, n
word
te
you
liber/a/um
free
noster/a/um
our
pulcher, pulchra/um
beautiful
sanus/a/um
sane
igitur
therefore
propter
because of
cras
tomorrow
heri
yesterday
quando
when
statis
enough
tum
then
ceno, cenare, cenavi, cenatum
to dine
culpo, culpare, culpavi, culpatum
to blame
maneo, manere, manse, mansum
to remain
supero, superare, superavi, superatum
to be above
deus, -ī, m
god
discipulus, discipuli, m
student
discipula, discipulae, f
student
insidia, insidiarum, f (pl)
plot
liber, libri, m
book
tyrannus, tyranni, m
tyrant
vitium, vitii, n
crime
Graecus/a/um
Greek
perpetuus/a/um
perpetual
plenus/a/um
full
salvus/a/um
safe
secundus/a/um
second
vester, vestra/um
your
ubi
where
ibi
there
nunc
now
quare
therefore
possum, posse, potui
to be able
tolero, tolerare, toleravi, toleratum
to endure
amor, amoris, m
love
carmen, carminis, n
song
civitas, civitatis, f
citizenship
corpus, corporis, n
body
homo, hominis, m
man
labor, laboris, m
labor
mos, moris, m
habit
nomen, nominis, n
name
pax, pacis, f
peace
regina, reginae, f
queen
rex, regis, m
king
tempus, temporis, n
time
uxor, uxoris, f
wife
virgo, virginis, f
virgin
virtus, virtutis, f
courage
novus/a/um
new
post
after
sub
under
audeo, audere, ausus sum
to dare
neco, necare, necavi, necatum
to kill
Cicero, Ciceronis, m
Cicero
copia, copiae, f
abudance
frater, fratris, m
brother
laus, laudis, f
praise
libertatis, libertatis, f
liberty
ratio, rationis, f
reason
scriptor, scriptoris, m
writer
soror, sororis, f
sister
victoria, victoriae, f
victory
dum
while
ad
to
ex, e
out of
numquam
never
tamen
however
ago, agere, egi, actum
to lead
demonstro, demonstrare, demonstravi, demonstratum
to demonstrate
disco, discere, didici
to learn
duco, ducere, duxi, ductum
to lead
doceo, docere, docui, doctum
to teach
gero, gerere, gessi, gestum
to wage
scribo, scribere, scripsi, scriptum
to write
traho, trahere, traxi, tractum
to drag
vinco, vincere, vici, victum
to conquer
locus, loci, m
place
morbus, morbi, m
disease
studium, studii, n
study
hic, haec, hoc
this
ille, illa, illud
that
iste, ista, istud
that
alius/a/um
another
alter/a/um
the other
neuter/a/um
neither
nullus/a/um
none
solus/a/um
alone
totus/a/um
whole
ullus/a/um
any
unus/a/um
one
uter, utra/um
either
enim
truly
nimis/nimium
too
amicita, amicitiae, f
friendship
cupiditas, cupiditatis, f
desire
hora, horae, f
hour
natura, naturae, f
nature
senectus, senectutis, f
old age
timor, timoris, m
fear
veritas, veritatis, f
truth
via, viae, f
road
voluptas, voluptatis, f
pleasure
beatus/a/um
blessed
quoniam
since
cum
with
audio, audire, audivi, auditum
to hear
capio, capere, cepi, captum
to capture
dico, dicere, dixi, dictum
to say
facio, facere, feci, factum
to make
fugio, fugere, fugi, fugiturum
to flee
venio, venire, veni, ventum
to come
invenio, invenire, inveni, invenitum
to find
vivo, vivere, vixi, victum
to live
caput, capitis, n
head
consul, consulis, m
consul
nemo, nullius, nemini, neminem, nullo/nulla
no one
ego, mei
I
tu, tui
you
is, ea, id
this, that; he,she,it
idem, easdem, idem
the same
amicus/a/um
friendly
carus/a/um
dear
quod
because
neque, nec
neither...nor
autem
however
bene
well
etiam
even
intellego, intellegere, intttelexi, intellectum
to understand
mitto, mittere, misi, missum
to send
sentio, sentire, sensi, sensum
to feel
adulescens, adulescentis, m/f
young man or woman
annus, anni, m
year
Asia, Asiae, f
Asia
Caesar, Caesaris, m
Ceasar
mater, matris, f
mother
medicus, medici, m
doctor
pater, patris, m
father
patentia, patentiae, f
patience
principium, principii, n
beginning
acerbus/a/um
bitter
pro
before
diu
for a long time
nuper
recently
amitto, amittere, amisi, amissum
to send away
cado, cadere, cecidi, casurum
to fall
creo, creare, creavi, creatum
to create
alo, alere, alui, altum
to sustain
diligo, diligere, dilexi, dilectum
to love
iungo, iungere, iunxi, iunctum
to join
sto, stare, steti, statum
to stand
divitiae, divitiarum, f (pl)
wealth
factum, facti, n
deed
signum, signi, n
sign
ipse, ipsa, ipsum
himself...
quisque, quidque
each one
sui
himself...
doctus/a/um
skilled
fortunatus/a/um
fortunate
suus/a/um
his own...
nam
for
ante
before
per
through
olim
once
animal, animalis, n
animal
aqua, aquae, f
water
ars, artis, f
art
auris, auris, f
ear
civis, civis, m/f
citizen
ius, iuris, n
law
mare, maris, n
sea
mors, mortis, f
death
nubes, nubis, f
cloud
os, oris, n
mouth
pars, partis, f
part
Roma, Romae, f
Rome
turba, turbae, f
crowd
urbs, urbis, f
city
vis, vis, f
power
a, ab
away from
trans
across
appello, appellare, appellavi, appellatum
to adress
curro, currere cucurri, cursum
to run
muto, mutare, mutavi, mutatum
to change
teneo, tenre, tenui, tentum
to hold
vito, vitare, vitavi, vitatum
to avoid
Italia, Italiae, f
Italy
memoria, memoriae, f
memory
tempestas, tempestatis, f
season
centum
100
mille
1000
miser/a/um
miserable
inter
between
itaque
therefore
committo, committere, commisi, commissum
to commit
exspecto, exspectare, exspectavi, exspectatum
to exspect
iacio, iacere, ieci, iactum
to throw
timeo, timerem timui
to fear
aetas, aetatis, f
age
auditor, auditoris, m
listner
clementia, clementiae, f
mercy
mens, mentis, f
mind
satura, saturae, f
satire
acer, acris, acre
sharp
brevis, breve
short
celer, celeris, celere
quickly
diffcilis, difficile
diffcult
dulcis, dulce
sweet
facilis, facile
easy
fortis, forte
strong
ingens, igentis
huge
iucundus/a/um
pleasant
longus/a/um
long
omnis, omnia
all
potens, potentis
powerful
senex, senis
old
quam
how
rego, regere, rexi, rectum
to rule
libellus, libelli, m
little book
qui, quae, quod
who
caecus/a/um
blind
levis, leve
light
cito
quickly
quoque
also
admitto, admittere, admisi, admissum
to admit
coepi, coepisse, coeptum
began
cupio, cupere, cupivi, cupitum
to desire
deleo, delere, delevi, deletum
to destroy
desidero, desiderare, desideravi, desideratum
to desire
incipio, incipere, incepi, inceptum
to begin
navigo, navigare, navigavi, navigatum
to sail
nelego, nelegere, neglexi, neglectum
to neglect
recito, recitare, recitavi, recitatum
to recite