Nervsystemet 2

Get a hint
Hjärnbark
Click the card to flip 👆
1 / 16
1 / 16

Students also viewed

Terms in this set (16)
Hjärnbark
Storhjärnans yttersta lager.
Vänster hjärnhalva
Hjärnhalva som tänker logik och matematik. Den del är planerande och realistisk.
Hjärnbalk
Det del som binder samman höger och vänster hjärnhalva.
Höger hjärnhalva
Hjärnhalva där du är kreativ och impulsiv. Här finns andra estetiska förmågor som musik och konstnärlighet.
Storhjärnan
Den största delen av hjärnan. Här sker allt avancerat tänkande. Indelad i lober. Här finns olika typer av hjärncentra där sinnens intryck bearbetas.
Lillhjärnan
Koordinerar alla sinnesintryck. Ger kroppen mjuka rörelser. Sköter kroppens balans.
Hjärnstammen
Reglerar icke viljestyrda funktioner såsom vår andning, vårt blodtryck, ögonblinkningar och vår hjärtrytm. (Det autonoma nervsystemet)
Hypofysen
Ett organ som tillverkar hormon och styr över kroppens andra organ som tillverkar hormon.
Hjärnhinna
Finns mellan skallbenen och hjärnan. Skyddar mot stötar.
Lob
Hjärnan delas in i fyra av dessa. hjäss..., tinnings..., nack... och pann...
Stroke
Gemensamt ord för hjärnblödning och hjärtinfarkt. En blodpropp i hjärtat eller hjärnan.
Epilepsi
Ett sjukdomstillstånd då hjärnan blir kortsluten och den drabbade får ett anfall.
Hjärnskaking
Detta kan man få om huvudet fått en fet smäll.
Alzheimers sjukdom
En sjukdom som ger dåligt minne. Nervceller i hjärnan minnesområden dör.
MS
En sjukdom som ger ärr och inflammationer på nervceller så impulser inte kommer fram. Muskler förtvinar.