Like this study set? Create a free account to save it.

Sign up for an account

Already have a Quizlet account? .

Create an account

Jó reggelt

Guten Morgen

Jó napot

Guten Tag

Jó estét

Guten Abend

Jó éjszakát

Gute Nacht

Jó éjt

Gute Nacht

Viszontlátásra

Auf Wiedersehen

Viszlát

Wiedersehen

szia

Hallo

Köszönöm

Danke schön

nincs mit

macht nichts

nagyon

sehr

szívesen

gerne

magyar

Ungar

hétfő

Montag

kedd

Dienstag

szerda

Mittwoch

csütörtök

Donnerstag

péntek

Freitag

szombat

Samstag

vasárnap

Sonntag

én vagyok

ich bin

te vagy

du bist

ő/Ön van

er, sie, es ist

mi vagyunk

wir sind

ti vagytok

ihr seid

ők/Önök vannak

sie, Sie sind

olasz

Italiener

lengyel

Pole

görög

Grieche

orosz

Russe/Russin

román

Rumäne

szék

Stuhl

asztal

Tisch

virág

Blume

Schnee

pogácsa

Pogatsche

tanár

Lehrer

eső

Regen

üdítő

Erfrischungsgetränk

iskola

Schule

egyetem

Universität

könyv

Buch

üzletember

Geschäftsmann

táska

Tasche

ember

Mensch

szendvics

Sandwich

pincér

Kellner

ásványvíz

Mineralwasser

kávé

Kaffee

orvos

Arzt

hány

wie viel/e

kettő/két

zwei/zwo

rágó

Kaugummi

csoki

Schoko

sajt

Käse

mennyibe kerül

Was kostet?

tessék

bitte

neved

dein Name

hív

heißen

lakik

wohnen

honnan

woher

jön

kommen

foglalkozás

Beruf

hány éves

wie alt

gyerek(ek)

Kind(er)

családi állapot

Familienstand

szakács

Koch

rendőr

Polizist

diák

Schüler

autószerelő

Automechaniker

magyarul

ungarisch

tanul

lernen

beszél

sprechen

németül

deutsch

nem

nein, nicht

nyelviskola

Sprachschule

most

jetzt

terem

Raum

ül

sitzen

kicsi

klein

szekrény

Schrank

magnó

Kassettenrecorder

csoport

Gruppe

reggel

Morgen

mindenki

alle

álmos

schläfrig

egy kicsi

ein bisschen

milyen

wie/was für

kérdés

Frage

válasz

Antwort

kérdez

fragen

válaszol

antworten

kiegészít

ergänzen

szöveg

Text

konyha

Küche

számítógép

Computer

büfé

Buffet

mosógép

Waschmaschine

repülőgép

Flugzeug

mosdó

Toilette

étterem

Restaurant

könyvtár

Bibliothek

telefonál

telefonieren

köhög

husten

vásárol

kaufen

áll

stehen

táncol

tanzen

énekel

singen

víz

Wasser

nyúl

Hase

erdő

Wald

bőrönd

Koffer

ban/ben

in

kórház

Krankenhaus

lecke

Lektion

egész

ganz

szép

schön

kollégium

Studentenheim

bolt

Geschäft

állatkert

Tiergarten

hanem

sondern

macska

Katze

kosár

Korb

csiga

Schnecke

kabát

Mantel

üzletember

Geschäftsmann

szakács

Koch

ország

Land

város

Stadt

magyarul

ungarisch

törökül

türkisch

See more

Please allow access to your computer’s microphone to use Voice Recording.

Having trouble? Click here for help.

We can’t access your microphone!

Click the icon above to update your browser permissions and try again

Example:

Reload the page to try again!

Reload

Press Cmd-0 to reset your zoom

Press Ctrl-0 to reset your zoom

It looks like your browser might be zoomed in or out. Your browser needs to be zoomed to a normal size to record audio.

Please upgrade Flash or install Chrome
to use Voice Recording.

For more help, see our troubleshooting page.

Your microphone is muted

For help fixing this issue, see this FAQ.

Star this term

You can study starred terms together

Voice Recording