220 terms

Irish

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

me
Bia
food
cuisneoir
fridge
péitseoga
peach
milseán
Sweets/candies
Mairteoil
Beef
Sicín
Chicken
Portán
crab
Arán
bread
cáis
cheese
salann
salt
piobar
pepper
Ola
oil
cairéad
carrot
Anraith
soup
Toradh (Torthaí)
fruit
Úll (úlla)
apple
Sú Talún
strawberry
Madra (madraí)
Dog
Cat (cait)
cat
Turtar (turtair)
turtle
rís
rice
Lacha (lachain)
duck
Capall (Capaill)
horse
Luch (Lucha)
mouse
Ainmhí (ainmhithe)
animal
Ceapaire (ceapairí)
sandwich
Bainne
milk
Uisce
water
Leabhar (leabhair)
book
biachlár
menu
Peata
pet
Ulchabhán
owl
Éan
bird
Sionnach
Fox
Inniu
today
Maidin
Morning
Feoil
Meat
Muiceoil
Pork
Bricfeasta
breakfast
Scéal
Story
Béile
Meal
Thart
Over/past
Gan
without
Gach
every
Rud
thing
anlann
sause
glasraí
vegetables
Leon
lion
damhán alla
spider
Fia
Deer
Eilifint
Elephant
Glas
green
Bán
white
Oráiste
orange
Buí
Yellow
Dearg
red
Gorm
blue
Dubh (Dubha)
black
Liath
grey
Donn
brown
Dath (dathanna)
color
Bándearg
pink
Corcra
purple
Geal
bright
Dorcha
dark
Beoir
beer
Banana
banana
Páiste (páistí)
child
Muintir
Family (immediate and extended)
Teaghlach
Family (group of people living under one roof, typically parents and children)
Clann
Family (group of children belonging to a set of parents, my children or my siblings and I)
Athair
Father
Daid(í)
dad
Máthair (Mháithreacha)
mother
Mam(aí)
mom
Iníon (Iníonacha)
daughter
Mac (Mhic)
son
Deirfiúr (Deirfiúracha)
sister
Deartháir (Deartháireacha)
brother
Tuismitheoir (Tuismitheoirí)
parent
Pósadh (Póstaí)
Wedding/marriage
Aintín (Aintíní)
aunt
Uncail
uncle
Siblín (Siblíní)
sibling
Fear céile
husband
Bean chéile
wife
Céile
Each other
Ainm (Ainmneacha)
name
Seanathair
Grandfather (lit. old father)
Seanmháthair (Seanmháithreacha)
Grandmother
Gaol (Gaolta)
Relative/relation
Am(an t-am)
time
Oíche
Night/evening
Amárach
tomorrow
Anocht
tonight
Tráthnóna
Evening (before dark)/afternoon
Inniu
today
Luan
Monday
Máirt
Tuesday
Chéadaoin
Wednesday
Déardaoin
Thursday
Aoine
Friday
Sathran
Saturday
Domhnach
Sunday
On (when paired with a day of the week)
Lá (Laethanta)
day
Féilire
calendar
month
Eanáir
January
Feabhra
February
Márta
March
Aibreán
April
Bealtaine
May
Meitheamh
June
Iúil
July
Lúnasa
August
Meán Fómhair
September (lit. middle of fall)
Deireadh Fómhar
October
Samhna
November
Nollag
December, Christmas
An Nollag
Christmas
Mí na Nollag
December
Dáta (Dátaí)
Date
Meán
Average, middle
Deaireadh
end
Séasúr
season
Samhradh
Summer
Earrach
Spring
Fómhar
Fall/Autumn
geimhreadh
Winter
Oíche Shamhna
Halloween
Feadh
For, duration
Nóiméid
Minute, moment
Thart
Past, over
aláram
Alarm
Cóisir
party
Breith
Birth
Breithlá
birthday
Clog
clock
Uaireadóir
watch
Soicind (Soicindí)
Second
Coicís
fortnight
Ó shin
ago
Who
What
Cad/céard
Which
cén
Where
When
cathain
What time
cén uair / cá huair / cén t-am
Whose
Cé leis
What place
Cá háit / cén áit
Why
Cén fáth
How
Conas / cad é mar
How many/much
(Cé/cá )mhéad
An ea?
Is it? Is that so?
Is ea
It is
Ní hea
It is not
Ceist (ceisteanna)
question
Freagra (freagraí)
answer
Ina
Living / in his / in her
Cónaí
Living / residence
if
Ach
but
Nuair a
when
Mar
Because/Like/if
Sin
that
Seo
this
Den (de + an)
Off the
Don (do + an)
For the
Duit (do + tú)
To/for you
Sa/san (before vowel)
In the
i/in (before vowel)
in
Léine (léinte)
shirt
Sciorta (sciortaí)
skirt
Bróga
shoes
Cóta
coat
Gúna
dress
Oráiste
orange
Hata
hat
Culaith
suit
Bríste(Brístí)
pants
Geansaí
Sweater
Pitseáma(pitseámaí)
pajama
seaicéad
jacket
Éadaí
clothes
Sioadóireacht
To shop
Teastáil
To want/desire
Mo
My
Do
your
A
His/her/its/their
Ár
our
Bhur
Your (plural)
Áthas
Joy/gladness
Brón
Sadness/sorrow
Amháin
Alone / one
Ach amháin
except
Baile Átha Cliath
Dublin (Town of the Ford of Hurdles)
Uachtarán
President
Taoiseach
Irish Prime Minister (literally, chief)
Éire / Éirinn
Ireland
in Éirinn
in Ireland
na hÉireann
of Ireland
go hÉirinn
to Ireland
Éireannach
Irish
na hÉireannaigh
the Irish people
Caisleán
Castle
Cloch na Blarnan
Blarney stone
Iománaíocht
hurling
Corcaigh
Cork (city)
An Cumann Lúthchleas Gael
The Gaelic Athletic Association
Cloch
Stone
Aontas
Union
Eorpach
Europe
An tAontas Eorpach
The European Union
Poblacht
Republic
Poblacht na hÉireann
The Republic of Ireland
Tuaisceart Éireann
Northern Ireland
Gaeilgeoir
Irish Speaker
Portach (Portaigh)
Bog