26 terms

B1 Business meetings

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

meeting
spotkanie
chair
osoba prowadząca spotkanie
to chair
prowadzić (spotkanie)
vote
głosowanie
to take a vote
zagłosować
minutes
protokół
to take minutes
protokołować
agenda
agenda
proposal
propozycja
opinion
opinia
compromise
kompromis
absent
nieobecny
present
obecny
participant
uczestnik
to participate
uczestniczyć
to postpone
przełożyć (w czasie)
to adjourn
odłożyć
to open
otworzyć, rozpocząć
to close
zamknąć
official
oficjalny
informal
nieformalny
to interrupt
przerywać
to propose
proponować
to suggest
sugerować
to reschedule
przełożyć, zmienić datę
to cancel
odwołać