Nederlands

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Postnataal
Na iets
Claustrofobie
Angst voor kleine ruimtes
Monochroom
1 kleur
Utopie
Ideale wereld
Dystopie
Niet-ideale wereld
Euforie
Overdreven vrolijkheid
Aquafobie
Angst voor water
Fonologie
Studie van de taalklanken
Empathie
Inlevingsvermogen
Toponymie
Plaatsnaamkunde
Expliciet
Onrechtstreeks
Legitiem
Volgens de wet
Relevant
Van belang
Legaal
Volgens de wet
Opportuun
Het goeie moment
Rationeel
Logisch denken
Moreel
Volgens de correct moraal
Sympathiek
Goede gevoelens
Absoluut
Volkomen
Adequaat
Efficiënt
Authentiek
Origineel
Baseren
Uitleggen, verklaren
Benaderen
Dichterbij komen
Bevredigend
Voldoening gevend
Categorie
Klasse, onderdeel
Claimen
Op eisen
Constateren
Bevestigen
Consulteren
Raadplegen
Doelmatig
Efficiënt
Effect
Gevolg
Evolueren
Veranderzn
Fractie
Deeltje
Interpretatie
Vertolking
Manipuleren
Veranderen
Nuanceren
Tinten
Observeren
Bekijken
Onderliggend
Verborgen
Parallel
Ecenwijdig
Proces
Verloop
Respectief
In dezelfde volgorde als genoemd
Restrictie
Voorbehoud
Situatie
Ligging
Pandora
De door allen begiftigde
Aphrodite
God van liefde en schoonheid
Zeus
Oppergod
Hera
Vrouw van zeus
Athena
Godin van oorlog, wijsheid, welvaart, vrede en kunst
Artemis
Godin van jacht en maan
Poseidon
God van de zee
Hermes
Boodschapper goden
satar
Halfgod met Hoorns en bokkenpoten
Sisyphus
Zware nutteloze en eindeloze arbeid waarvan het resultaat telkens opnieuw teniet gedaanwordt
Zio
Germaanse god van oorlog, heldhaftig en dapperheid. Wordt ook vaak met de Noorse naar tyr aangesproken.
Ariadne
Zij bezorgde de held theseus de draad waarmee hij uit het labyrint kon ontsnappen
Furiën
Romeinse wraakgodinnen
Pyrrusoverwinning
Overwinning waarbij de overwinnaar net zoveel als, of meer verliezen lijdt dan bij een nederlaag
Asen
Algemene benaming voor goden bij de Germanen
Dana
Keltisch (goede) moedergodin; gewoonlijk wordt ze danu genoemd
Nux
Griekse godin van de nacht
Cupido
Romeinse liefdesgod
Morpheus
Je slaapt in zijn armen
Genius
Romeinse beschermgeest, in de gedaante van een Gevleugelde jongeling
Uil
Je draagt ze naar Athene; de uitdrukking betekent: overbodig werk verrichten
Spes
Romeinse godin van de hoop
Neptunes
Romeinse god van de zee
Freya
Romeinse god van de liefde, van de bloesems en van de natuur
Argusogen
Ogen die zich naar alle kanten richten; niets ontgaat aan hun wantrouwige opmerkzaamheid
Loki
Germaanse god van twist en onenigheid, ook onder de goden; tegelijk ook god van het evenwicht
Benutten
Aandacht
Controverse
Twistpunt
Volta
Twist in een sonnet
Innovatie
Nieuws
Interpunctie
Leestekens
Stramien
Raster, patroon
Relatief
Niet volledig
Raakpunt
Punt van overeenkomst
Onderbouwen
Bewijzen