26 terms

A1 My company

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

company
firma, spółka
employee
pracownik
employer
pracodawca
to employ
zatrudniać
work
praca
boss
szef
office
biuro
director
dyrektor
manager
kierownik, menedżer
to manage
zarządzać
project
projekt
salary
pensja
bonus
premia
business day
dzień roboczy
colleague
kolega
supervisor
przełożony
overtime
nadgodziny
meeting
spotkanie
report
raport
presentation
prezentacja
task
zadanie
job description
opis stanowiska, zakres obowiązków
to hire
przyjmować do pracy
to fire
zwalniać
team
zespół
staff
personel