Geschiedenis

STUDY
PLAY

Terms in this set (...)

Belfort
Wachttoren met een stormklok waar de stadsrechten bewaard werden
Stadskeure
Het document (oorkonde) waarop het aan de jonge steden of nederzettingen toegekend stadsrecht werd neergeschreven
Discontinuïteit
Onderbreking, breuk
Beroepsvereniging
Groep van personen die hetzelfde beroep uitoefenen en voor de belangen van haar leden opkomt
Privelege
Voorrecht, een speciaal toegestaan recht
Actieve handel
Handel waarbij de handelaar met zijn goederen en geld rondreist om zijn goederen te verkopen
Passieve handel
Handel waarbij de handelaar een kantoor heeft en een vertegenwoordiger laat reizen met stalen van de goederen die kunnen besteld worden
Wisselbrief
Geschreven bewijs van betaling dat ook als betaling kan gebruikt worden
Beurs
Soort middeleeuwse bank waar geld gewisseld kan worden en in bewaring kan gegeven worden
Huwelijkspolitiek
Politieke doelen door iemand te huwen of door familieleden uit te huwelijken
Ambtenaar
Iemand die werkt voor een bestuur
Islam
Letterlijk 'overgave aan god', 1 van de grote monotheïstische godsdiensten
Theocratie
Bestuursvorm waarbij een godheid of zijn vertegenwoordigers het gezag heeft over de staat
Profeet
Iemand die in naam van god mag/kan spreken
De shahadah
Het geloof dat er slechts 1 god is en dat Mohammed gekozen heeft als profeet en boodschapper
De salat
Het dagelijks gebed, 5x per dag in de richting van Mekka waar de Kaäba staat, het huis van god op aarde
De saum
Het jaarlijkse vasten tijdens de maand ramadan
De zakat
Het jaarlijks geven aan aalmoezen, het schenken van geld aan medegelovigen die het meer nodig hebben
De hadj
De bedevaart naar Mekka
Normafwijkend
Normaal gedrag maar in de minderheid
Soennieten
Volgelingen van de soenna
Sjiieten
Volgelingen van de islamitische profeet mohammed
Shariah
Rechtspraak die op het islamitische geloof gebaseerd is
Kaäba
Kubusvormig gebouw en staat in de grote moskee in mekka. Het is het centrale heiligdom van de islam en staat ook wel bekend als huis van god
Zwarte steen
Een steen in de ZO hoek van de Kaäba waarbij binnen de islam een bepaald soort cultus past